Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Praise from God – คนที่พระเจ้ายกย่อง (1)

on January 8, 2013

ปกติ พระเจ้ามิได้มีหน้าที่ต้องยกย่อง สรรเสริญใคร เพราะพระเจ้าเป็นผู้สูงสุด ที่สมควรได้รับคำชื่นชม แต่ในพระคัมภีร์มีตอนหนึ่ง กล่าวเช่นนนี้จริงๆ ว่าพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ “Whose praise is not from men but from God” [Rom 2:29]

พระคัมภีร์ในโรม คือตอนที่พูดถึงคนเข้าสุหนัต พระเจ้ายกย่อง คนเข้าสุหนัตทางใจ (ซึ่งเป็นการเข้าสุหนัตแท้) มิใช่ทางกาย [สุหนัตคือ การตัดปลายหนังอวัยวะของผู้ชาย ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากในพระคัมภีร์ คนในปัจจุบันอาจไม่เข้าใจ เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเชื่อ และการทำพันธสัญญาร่วมกับพระเจ้า] ในที่นี้ การเข้าสุหนัตทางใจ คือ ประพฤติตนตามบัญญัติ ซึ่งหมายถึงการเชื่อฟังพระเจ้านั่นเอง

Jesus and Centurionนายร้อยชาวโรมัน ::: (Matt 8:5-13; Luke 7:1-10) นายร้อยคนหนึ่งมีคนใช้หรือทาส ที่รักมาก และป่วยใกล้ตาย และคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูมามาก จึงขอให้พระเยซูรักษา โดยพื้นเพแล้ว นายร้อยคนนี้
– รักและทำคุณงามความดีให้กับคนยิว ซึ่งคนโรมันทั่วไปไม่ทำกัน (Luke 7:5)
– เขายกย่อง ให้เกียรติพระเยซูมากเหลือเกิน ขนาดที่พูดว่า “ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์
– และยังเป็นคนมีความเชื่อสูง เชื่อว่า แค่พระเยซูตรัสโดยไม่ต้องพบคนป่วย ก็เพียงพอแล้ว เขากล่าวว่า “ขอพระองค์ตรัสเท่านั้น บ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรค
– รู้จักลำดับของสิทธิอำนาจทหาร-ฝ่ายวิญญาณ “ข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหาร แต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่า ‘ไป’ เขาก็ไป บอกแก่คนนั้นว่า ‘มา’ เขาก็มา บอกทาสของข้าพระองค์ว่า ‘จงทำสิ่งนี้’ เขาก็ทำ” คำพูดนี้ แสดงว่าเขายกให้พระเยซูมีสิทธิอำนาจสูงสุดในฝ่ายวิญญาณ เขามีความเชื่อว่าพระเยซูมีอำนาจสั่งโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้
– พระเยซูชื่นชมเขา โดยกล่าวว่า “เรา *ไม่เคย* พบศรัทธา (Great FAITH) มากเท่านี้ แม้กระทั่งในอิสราเอล” และพระเยซูแค่ตรัสว่า “จงได้ผลตามศรัทธานั้น” ทาสนั้นก็หายโรค

Woman who flew of bloodผู้หญิงตกโลหิต ::: (Matt 9:20-22; Mark 5:25-34; Luke 8:43-48) ในสมัยที่พระเยซูดำเนินอยู่บนโลกนี้ มีผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งพระคัมภีร์บรรยายความทุกข์ของเธอชัดว่า
– “เป็นโรคตกโลหิตได้สิบสองปีมาแล้ว
– “ได้ทนทุกข์ลำบากมามาก
– “มีหมอหลายคนมารักษา
– “ไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้
– “ได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้น
– “โรคนั้นก็มิได้บรรเทา แต่ยิ่งกำเริบขึ้น
เป็นภาพแห่งความเจ็บปวด และทรมานแสนสาหัส … เธอพยายามจะแตะชายเสื้อของพระเยซู เพื่อจะหายโรค และเธอก็หาย โลหิตก็หยุดตก พระเยซูจะปล่อยผ่านไปเลยก็ได้เมื่อรู้ว่ามีฤทธิ์ซ่านแห่งการรักษาออกจากพระองค์ แต่พระองค์กลับถามหาว่า “ใครได้ถูกต้องเรา” เพื่อจะพบเธอ และอวยพรเธอ “ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด

Mary_Feet04นางมารีย์ มักดาลา ::: (Matt 26:6-13; Mark 14:3-9; Luke 7:36-50; John 12:1-8;) พระกิตติคุณทุกเล่มอาจไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องเดียวกัน แต่เรื่องของหญิงสาวคนนี้ ทั้ง 4 เล่มต่างบันทึกไว้หมด ในขณะที่ ยอห์น เป็นผู้เดียวที่ได้เอ่ยชื่อ ว่าผู้หญิงคนนี้คือมารีย์ (11:2) ส่วนลูกาบันทึกว่าเป็นหญิงชั่ว พระเยซูตรัสว่าเธอ
– “ได้กระทำการดีแก่เรา” โดยเธอซื้อน้ำมันหอมนาระดาที่มีราคาแพงเท่ากับค่าแรงทั้งปีมาโชลมพระเยซู ทั้งที่บางคนเห็นว่าควรเอาเงินที่มากนั้นแจกจ่ายให้คนจน
– “การซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆ ที่ข่าวประเสริฐจะประกาศทั่วพิภพ” ด้วยเหตุนี้พระกิตติคุณ 4 เล่มจึงต่างบันทึกเรื่องนี้หมด ส่วนในลูกาได้บันทึกเพิ่มเติมว่า “ขณะที่เจ้าบ้านมิได้ต้อนรับพระองค์เยี่ยงนี้ แต่หญิงนี้กลับล้างเท้า เอาผมตัวเองเช็ดให้ เหตุเพราะคนที่ทำผิดบาปมาก ก็ได้รับการยกหนี้มากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองบาปน้อย
– นอกจากนี้ ในตอนอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นว่ามารีย์เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัส มากกว่าสาวกคนสนิทเสียอีก ในการเล็งถึงการทำศพของพระเยซู และอีกตอนหนึ่งที่พระเยซูชมว่าเธอ “ได้เลือกเอาส่วนดี” (Luke 10:42) ที่คอยใกล้ชิดฟังพระคำไม่ห่าง ขณะที่คนอื่นมัวแต่วุ่นวายใจในการปรนนิบัติด้านอื่น

หญิงม่าย ::: (Mark 12:41-44; Luke 21:4) พระเยซูทรงเฝ้ามองผู้คน และรู้รายละเอียดการใช้เงินของแต่ละคน พระองค์ชื่นชมหญิงม่าย เธอมีเพียงน้อยนิด แต่ให้หมดทั้งชีวิต เรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วเป็นพิเศษถึงเธอใน Blog เก่าๆ [ https://popsyz.wordpress.com/tag/การถวาย/ ]

สรุป ความรักและการสำนึกในพระคุณที่มีต่อพระเจ้าอย่างมารีย์ ความเชื่ออย่างนายร้อยและหญิงโลหิตตก หัวใจที่มอบทั้งหมดอย่างหญิงม่าย … ทำให้พระเจ้าชื่นชม และพอพระทัย

ยังมีเรื่องราวอีกมากในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ไม่อาจยกมาได้หมด ว่าพระเจ้าพอพระทัยสิ่งใดอีกบ้าง เยอะมากค่ะ เช่น การถวายเครื่องบูชา (Gen 8:21) การเชื่อฟัง (1 Sam 15:22) ฯลฯ

Note: การเขียนบทความวันนี้ ทำให้อยากค้นคว้าคำว่า “กลิ่นที่พอพระทัย” ในการถวายเครื่องบูชาซึ่งปรากฎบ่อยครั้งในคราวต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: