Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Holy Day of Sabbath – ความสุขเป็นของผู้ให้เกียรติวันสะบาโต

on August 16, 2010

อาทิตย์ก่อน ช่วงเวลาเข้ากลุ่ม มีเพื่อนพูดถึงการเรียกความสนใจจากพระเจ้า พระเจ้าอาจกระซิบเรียก เคาะเรียก เขย่าๆ หรือวิธี ฯลฯ ต่างๆ นาๆ ประกอบกับศิษยาภิบาลก็เคยสอนว่า เวลาที่เราห่างเหินพระเจ้ามากๆ พระเจ้าจะส่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิต เพื่อเรียกให้เราหันกลับมาหาพระเจ้า ระดับการเรียกของพระเจ้าสำหรับแต่ละคนก็มีแตกต่างกัน และพระเจ้าจะส่งพายุ ปัญหา เข้ามา เพื่อให้เราพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระเจ้า บางคนมีปัญหา ก็ยังไม่ยอมเข้าหาพระเจ้า จนกว่าจะหมดตัว ไม่เหลืออะไร จึงค่อยกลับมาก็มี

คุณน้าน้อยที่อยู่คจ.เทียนสั่งเคยเล่าให้ฟังว่า มีครั้งหนึ่งเขาอธิษฐานที่จะขอให้พระเจ้าอวยพรกิจการของเขา เมื่อครบกำหนด 3 ปี เขาจะมอบชีวิตในงานรับใช้พระเจ้า เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา แต่กลับมีรายได้เดือนละ 6 หลัก ขายดิบขายดีจนไม่อยากมีวันหยุด เมื่อเวลา 3 ปีผ่านไป ก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายดี จนไม่สามารถทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ เข้าปีที่ 4 น้าน้อยคนนี้ยังคงขายก๋วยเตี๋ยวต่อไป แต่ทว่า กลับเกินเรื่องราวไม่คาดฝันภายในครอบครัวมากมาย ไม่ว่าคุณลูกติดยา สามีนอกใจ ฯลฯ ทำให้วันหนึ่ง คุณน้ากลับมาหาพระเจ้าอย่างบอบช้ำ และตัดสินใจมอบชีวิตให้พระองค์อีกครั้ง แล้วสภาพปัญหาภายในบ้านจึงค่อยกลับคืนสู่สภาพดี

การเรียกร้องความสนใจของพระเจ้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสัญญาของเราเท่านั้น พระเจ้าแคร์ผู้คนของพระองค์ และหวังให้ผู้คนเหล่านั้นมาใช้เวลากับพระเจ้า และวันสะบาโต ก็เป็นวัน วันหนึ่ง ที่พระเจ้าตั้งไว้ ที่จะประทานความสงบ กำลังใหม่ ที่จะให้เราดำเนินชีวิตต่อไป

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า "สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา
นิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ที่ไหนเล่า และที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหน
" [Isa 66:1]

"พระเจ้าจะทรงประทับกับมนุษย์ที่แผ่นดินโลกหรือ ดูเถิด ฟ้าสวรรค์ที่สูงที่สุดก็ยังรับรองพระองค์ไว้ไม่ได้
พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้น จะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
" [2 Chronicles 6:18]

อันที่จริงแล้ว พระเจ้ายิ่งใหญ่มาก เกินกว่าจะประทับในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่กระนั้น พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของซาโลมอน ที่ขอให้พระนิเวศน์เป็นที่ที่พระเจ้ารับฟังคำอธิษฐาน (2 Chronicles 6:20-40) พระองค์ทรงตรัสว่าตาของพระองค์จะลืมอยู่ และหูของพระองค์จะฟังเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานในที่ของพระเจ้า เพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรให้นิเวศน์เป็นที่ที่บริสุทธิ์ พระนามพระองค์ ตาและใจพระองค์จะอยู่ที่นั่นตลอดเวลา

"ทุกคนผู้รักษาวันสะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึดพันธสัญญาของเรามั่นไว้
คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเรา และกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา
เครื่องเผาบูชาของเขา และเครื่องสักการบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา
เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน สำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย
" [Isa 56:6]

พระคำอิสยาห์ข้อนี้บอกว่า เมื่อเขาทั้งหลายเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเจ้า พระองค์จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับ JOY หรือความชื่นบาน และเมื่อเขาถวายคำสรรเสริญ ถวายการนมัสการแด่พระเจ้า พระเจ้าจะโปรดปราน นิเวศน์ของพระเจ้า เป็นที่ที่พระเจ้าจะสดับฟังคำอธิษฐานของเรา นิเวศน์ของพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา ไม่แปลกที่คริสเตียนหลายคนมักจะบอกว่า การไม่ได้ไปนมัสการพระเจ้า ก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ชาร์จ

ตั้งแต่ช่วงเวลาที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย กลับสู่สวรรค์ คำว่า "พระนิเวศน์ของพระเจ้า" มิได้หมายถึงตัวอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างของมนุษย์อีกต่อไป แต่พระเจ้าทรงประทับอยู่ในผู้เชื่อทุกคน และคริสตจักรเป็นตัวแทนแห่งการประทับ หรือการทรงสถิตของพระเจ้า (คริสตจักรไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว แต่หมายถึงการที่ผู้เชื่อมาร่วมชุมนุมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์) คริสตจักรเป็นที่ที่พระเจ้าจะสำแดงพระองค์ เป็นที่ที่ผู้คนจะได้สัมผัสความรัก และรับกำลังใหม่

แม้เราจะไม่ได้อยู่ใต้กฎบัญญัติว่าต้องไปโบสถ์ทุกสะบาโต แต่ในยุคคริสตจักรของพระคัมภีร์ใหม่ วันสะบาโตยังคงมีความหมาย คนทั่วเมืองมารวมตัวกันเพื่อฟังพระวจนะในวันสะบาโต (Acts 13:44) วันสะบาโต เป็นวันที่พูดคุยพระวจนะของพระเจ้าเป็นปกติ (Acts 16:13; 17:2; 18:4) เป็นวันที่ชักชวนให้คนที่ประกาศด้วยรับเชื่อ (18:4) … ลองคิดภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าตั้งแต่สมัยจุดเริ่มต้นของโลก พระเจ้ามิได้บัญชาไว้ว่าให้ทำงาน 6 วัน พัก 1 วัน มนุษย์ก็คงจะไม่รู้จักวันหยุดมาตั้งแต่แรกแล้ว พระเจ้ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่า มนุษย์ต้องการการพักสงบหลัง 6 วันอันเหน็ดเหนื่อย

"อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น
เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
" [Heb 10:25]

"เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน
เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์
เหตุฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้น
เพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้น
" [Heb 4:10-11]

AW Tozer เคยบอกว่า "The church is not a social club. We are a holy people called out of darkness to show forth the glory of almighty God" คริสตจักรของพระเจ้า ไม่ใช่สโมสรทางสังคม แต่เราเป็นประชากรบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงเรียกให้ออกจากความมืด เพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้าจอมโยธา คริสตจักรอาจช่วยบางคนได้ เมื่อต้องการเพื่อน วันสะบาโตอาจไว้เป็นที่ประชุม สนุกสนาน มีเพื่อนไปกินข้าว สำหรับบางคน แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น สะบาโต และคริสตจักรของพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระองค์ตั้งไว้ และผู้ที่ให้เกียรติแก่พระเจ้า จะได้รับพระพร

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา สารภาพตามตรงว่ารู้สึกแย่ ที่ไปนมัสการพระเจ้าไม่ทัน แถมยังพลาดคำเทศนาที่หลายคนได้รับการฟื้นใจไปอีก แต่ต้องบอกว่าพระเจ้าเมตตามากๆ ที่เราได้รับสัมผัสความรัก ผ่านการนมัสการ การสามัคคีธรรม กับเพื่อนพี่น้องในเวลากลุ่ม กลับบ้านด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ครั้งนี้ ไม่ใช่พระสุรเสียงที่กระซิบของพระเจ้า แต่ข้างในมันสัมผัสพระคุณ และรักอันเข้มข้นจากพระองค์ ยิ่งกลับมาอธิษฐาน พระเจ้าบอกผ่านอิสยาห์ ว่าผู้ที่ให้เกียรติสะบาโตและเข้ามาอธิษฐานในพระนิเวศน์(คริสตจักร) พระเจ้าจะตอบและประทานความชื่นบาน

อยากบอกเพื่อนพี่น้องว่า วันที่พระเจ้าตั้งไว้ ไม่มีอะไรที่น่าให้เกียรติเท่าการเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจ, ความรู้สึกต้องการนอนให้เพียงพอ, ภาระหน้าที่, การงาน, ความรับผิดชอบ, เงินทอง ฯลฯ ให้ลองแลกดู แล้วจะรู้ว่ามันคุ้มค่ากว่าที่คุณคิด!!! พระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงพอที่จะจัดการสิ่งเหล่านั้นให้คุณ เมื่อก่อนอื่นใด คุณได้แสวงหาแผ่นดินของพระองค์

Advertisements

6 responses to “Holy Day of Sabbath – ความสุขเป็นของผู้ให้เกียรติวันสะบาโต

 1. lak says:

  เขียนได้ดีมากๆ ค่ะ

 2. cHiNtaWeE says:

  เรื่องชาร์จแบตนี่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะ ถ้าไม่ได้นมัสการชีวิตดูจะไม่ค่อยมีแรงมีกำลังจะทำอะไรเลยจริงๆ ยิ่งที่นี่นมัสการเป็นภาษาสเปนแล้วด้วย ไม่พอแค่นั้นค่ะ คนที่นี่เค้าเน้นเพลงเร็วเล่นไปซะห้าเพลง เพลงหวานๆช้าจะมีแค่เพลงหรือสองเพลง ชาร์จแบตไม่เคยจะเต็ม ต้องกลับมาชาร์จต่อที่บ้านบ้าง บางทีก็ปล่อบแบตหมดไปบ้าง

 3. cHiNtaWeE says:

  เคยหงุดหงิดถึงขั้นร้องไห้กะพระเจ้าว่าลูกอยากนมัสการมากกว่านี้ที่โบสถ์ อยากนมัสการเพลงช้าเยอะๆๆๆ ไม่น่าเชื่อที่หลังจากนั้นทางโบสถ์ให้กวางเต้นนมัสการ พอเต้นเพลงช้าทีไรก็ร้องไห้ไปด้วยทุกที ไม่เคยรู้เลยว่าเราสามารถนมัสการด้วยการเต้นได้จริงๆ แถมเดือนหน้าก็จะได้กลับไปชาร์จแบตที่เมืองไทยด้วย ขอบคุณพระเจ้า ลูกจะกลับไปชาร์จแบตใส่กลับมาหลายๆก้อนเลยนะคะพระองค์ ;P

 4. Popsy says:

  พระเจ้าสถิตทุกหนทุกแห่งก็จริง แต่พระองค์ก็เตรียมที่พิเศษให้เราได้อิ่มใจด้วย ที่ที่มีพี่น้องผู้เชื่อมาร่วมใจกันเราพบพระองค์ได้ทุกที่ แต่ดาวิดก็บอกว่า 1 วันในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ดีกว่า 1 พันวันในที่อื่น จริงมะจริงพิสูจน์ได้@P\’Lak ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ ^__^@N\’Kwang กลับมาเต้นพริ้วไหวให้พี่น้องที่เมืองไทยดูบ้างนะคะถ้าเป็นไปได้ อยากให้อยู่ถึงคริสตมาสจังเลย รออยู่นะ นับวันเลย 555

 5. jiwdejazz says:

  หนุนใจมากครับ

  ไม่ทราบว่าอยู่คจ.ไหนครับ

  ผม ชื่อบอล คจ.เทียนสั่ง ครับ

  • popsyz says:

   ผ่านไป 2 ปี เพิ่งเห็นข้อความ
   อยู่ คจ.สามัคคีธรรมกรุงเทพ อ่อนนุช 24 ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: