Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

I Believe in Double – การชดเชยของพระเจ้า

on July 7, 2010

"The thief does not come except to steal & to kill & to destroy.
I have come that they may have life &
that they may have it more abundantly.
" [John 10:10]

หลายครั้ง เรามักมีคำถามกลับไปยังพระเจ้า ว่า ทำไม? ทำไม? และ ทำไม?
จึงเกิดสิ่งนู้น สิ่งนี้ขึ้น ทำไม สิ่งร้ายๆ จึงเกิดขึ้นกับคนโน้น คนนี้ หรือแม้กระทั่งเราเอง

ในหนังสือ ปฐมกาล 2 ชี้ให้เราเห็นสภาพแห่งการทรงสร้าง เมื่อครั้งก่อนมนุษย์จะล้มลงในความบาป พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกใบนี้อย่างงดงาม และทุกอย่างสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งไม่ดีใดๆ เกิดขึ้น จนกระทั่งมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า แผ่นดินและมนุษย์ "ถูกสาปแช่ง" และความตายก็เกิดขึ้น พระองค์ได้วางแผนการช่วยเหลือมนุษย์ ผ่านพระเยซูคริสต์ และความล้ำลึกนี้ถูกเปิดเผยมาในพระคัมภีร์เดิมโดยตลอด แต่ไม่มีใครเข้าใจได้ จนกระทั่ง พระเยซูตรัสคำว่า "สำเร็จแล้ว" ที่ไม้กางเขน และมนุษย์ก็เริ่มเข้าใจว่า ตลอดพันธสัญญาเดิม พระเจ้าพยายามบอกเรื่องนี้มาโดยตลอดทุกตอน

อย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับ ก็คือ โลกที่เราอยู่ ไม่ได้มีแค่ฝ่ายดี แต่มีด้านที่ไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ มาร ซาตาน ถูกอนุญาตให้อยู่ร่วมโลกกะเรา (อย่างมีขอบเขต) เพื่อพระประสงค์บางอย่างของพระเจ้า (ซึ่งมันอาจเกินความเข้าใจมนุษย์ว่าทำไม) แต่อย่างหนึ่ง คือ พระเจ้าดี ไม่มีวันเปลี่ยน ไม่มีวันเป็นฝ่ายชั่ว พระเจ้าให้ Free Will แก่มนุษย์ที่จะตัดสินใจเลือก ดี-ชั่ว เพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างหุ่นยนต์

ในหนังสือโยบ บทที่ 1-2 มีเรื่องน่าสนใจ (ที่หนังสืออื่นไม่มีเช่นนี้เลย) เล่าย่อๆ ได้ความว่า ซาตานได้ฟ้องเรื่องโยบต่อพระเจ้า ว่าโยบไม่ได้เป็นคนดีอะไร ถ้าพระเจ้าเอาพระพรทุกอย่างคืนไป โยบจะแช่งด่าพระเจ้า พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานพิสูจน์ เว้นแต่ชีวิต โยบสูญเสียทุกอย่าง แม้กระทั่งเป็นฝีพุพลองหัวจรดเท้า จนมีตอนหนึ่งที่โยบพูดว่า "ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป
เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ
" [Job 23:33]

หากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว จะพบว่าโยบเป็นอย่างที่เค้าพูดจริงๆ เค้าไม่เคยแช่งด่าพระเจ้าเลย ถึงแม้สิ่งที่โยบรู้เกี่ยวกับพระเจ้าไม่สมบูรณ์ จนเขาต้องบอกว่า "ข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจ สิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ไม่ทราบ" บางสิ่งในโลกนี้ มันเกินความเข้าใจ ว่าทำไมมันเลวร้ายได้ใจเกินทน แต่มันก็เกิดขึ้นเพื่อเหตุผลบางอย่าง เพราะ "เบ้ามีไว้สำหรับเงิน และเตาถลุงมีไว้สำหรับทองคำ และพระเจ้าทรงทดลองใจ" [Prov 17:3] หากใครเกิดมาเป็นทอง พระองค์ทรงเตรียมเตาถลุงไว้ให้ ไม่ใช่แค่เบ้าล่ะ ทนๆ เอาหน่อย

เหตุผลที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะอยากหนุนใจทุกคนที่ประสบความทุกข์ยาก บางคนเจอหนักมาก จนอาจมองว่าพระเจ้าใจร้าย อยากบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย "พระองค์ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจ หรือให้ลูกหลานมนุษย์ มีความโศกด้วยชอบพระทัยก็หามิได้" [Lamentations 3:33] โลกนี้เต็มด้วยความมืดมิด มารซาตาน พยายามเข้าไปในสถาบันและวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน องค์กร หรือแม้กระทั่ง คริสตจักร เพื่อจะ โขมย ทำลาย และปลิดชีวิต แต่ที่ใดที่เรื่องราวความรักพระเจ้าเข้าไปถึง ความมืดไม่อาจต้านทานแสงสว่างของพระองค์ได้

ยุคพระคุณในปัจจุบัน ไม่เหมือนยุคของโยบ เพราะ Galatians 3:13 กล่าวว่า "พระคริสต์ทรงไถ่เรา ให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา" และ "พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น" [Colossians 1:16] และเมื่อพระเยซูฟื้นจากความตายในวันที่ 3 "พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร" [Eph 1:22] แม้มารซาตานพยายามยุ่งเกี่ยวชีวิต แต่ผู้เชื่อสามารถพึ่งพาพระเจ้า และเอาชนะได้ด้วยพระคุณ พระโลหิต และพระวจนะของพระองค์

ทำไมจึงตั้งชื่อหัวข้อว่า เชื่อ ในการชดเชยของพระเจ้า เพราะพระเจ้าที่เรารู้จัก พระองค์ทรงยุติธรรมมากๆ เคยอ่านเรื่องราวเจ้าของธุรกิจคนนึง ชื่อ ขันทอง สุขสว่าง เมื่ออ่านชีวิตของเขาแล้ว ต้องบอกว่า ชีวิตคนเรามันช่างโหดร้าย ช่วงหนึ่ง เขาจนมากจนไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกขวบกว่ากิน จึงต้องรองน้ำก็อก ใส่น้ำตาลให้ลูกกินแทน แต่ในความยากลำบากนั้น พระเจ้ามักจะส่งตัวช่วยเข้าไปในชีวิตอย่างเหลือเชื่อ จนในที่สุดแล้ว เค้ากลายเป็นนักธุรกิจเจ้าของแฟรนไชส์มากมาย เค้าบอกว่า ทุกวันนี้ ลูกต้องการอะไร พ่อซื้อให้ องุ่นโลละ 300 ซื้อให้ทีหลายโล ไม่เสียดาย "ตามใจลูกทุกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะ เพื่อชดเชยสิ่งที่เสียไปในอดีต"

พระคัมภีร์บอกว่า พ่อของลูก ที่เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตร แล้วพระบิดาแห่งสวรรค์ที่สุดแสนใจดี ยิ่งให้ของดีกว่าแน่นอน ถ้าเราไปดูช่วงชีวิตหลังเรื่องเลวร้ายของโยบ จะพบว่า "พระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็น 2 เท่าของที่มีอยู่ก่อน" ไม่เพียงแต่โยบเท่านั้น พระคัมภีร์ยังมีเรื่องราวอีกหลายคน ที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในบั้นปลาย เมื่อผ่านพ้นการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น อับราฮัม ยาโคบ โยเซฟ ดาวิด ฯลฯ หรือแม้กระทั่งพระเยซู พระองค์ยอมต่ำต้อย และแลกชีวิตบนกางเขน สุดท้ายแล้ว กางเขน ทำให้คนได้เห็นความรักของพระเจ้า และมีผู้ติดตามพระองค์จนทุกวันนี้ มากกว่าพันล้านคน

ที่สำคัญที่สุด พระเยซูนำการคืนดีระหว่างมนุษย์และพระเจ้ามาถึงเราทุกคน และเมื่อแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ที่ใด ที่แห่งนั้นจะเต็มไปด้วยความบริบูรณ์ และการชดเชย 2 เท่า เราจะได้เห็น ขอที่เราจะขอบพระคุณพระองค์ล่วงหน้า มากกว่าจะบ่นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตา ดังคำพูดของโยบที่ว่า "ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า" [Job 1:21]

ถ้าไม่ผ่านช่วงของการหล่อหลอม โลกนี้จะเห็นได้อย่างไรล่ะ ว่าคุณเป็น ทองคำ
ขอหนุนใจบุคคลแห่งถนนสายทองคำทุกคน ถ้าคุณเจอเรื่องเลวร้ายมามาก พระเจ้าก็จะชดเชยให้คุณมากเช่นกัน

You give and take away. My heart will choose to say "Lord, Blessed be Your Name"!
ทรงให้และทรง รับไปๆ แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป …

Advertisements

One response to “I Believe in Double – การชดเชยของพระเจ้า

  1. Popsy says:

    "God gave NO answer to Job\’s pain for 39 CHAPTERS! Only silence!Trials test my faith by not knowing how far I am from Ch40!"— Rick Warren —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: