Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Condemnation of Spill Blood – เสียงร้องของโลหิตที่แตกต่าง

on May 21, 2010

"โลหิตของน้อง(อาแบล) เจ้า (คาอิน) ส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดิน
บัดนี้เจ้าจะต้องถูกสาปจากที่ดิน ที่ได้อ้าปากรับโลหิตน้องจากมือเจ้า
" [Gen 4:10-12]

"แม้ว่าอาแบลตายไปแล้วก็จริง แต่เพราะท่านมีความเชื่อ ท่านจึงยังคงพูดอยู่" [Heb 11:4b]

อาเบล (Abel) เป็นบุตรของอาดัมและเอวา และเป็นน้องชายของคาอิน (Cain) พระคัมภีร์จัดว่า อาเบล เป็นบุคคลชอบธรรม (11:4a) และพระเจ้าก็พอพระทัยในการถวายของเขามากกว่าคาอิน พี่ชายจึงฆ่าน้องชายของตัวเอง โลหิตที่หลั่งออก เป็นเหตุให้แผ่นดินนั้นถูกแช่งสาป และที่ใดก็ตามที่มีโลหิตหลั่งออก ที่นั่นก็เกิดคำแช่งสาป แล้วโลหิตที่ตกระดับชาติ จะยิ่งเกิดคำแช่งสาปนี้มากเท่าใดกัน!!!???

บุคคลชอบธรรมของพระเจ้า เป็นบุคคลที่มีความเชื่อ และความเชื่อนี้เอง ทำให้โลหิตของอาเบลยังคงพูดอยู่ หมายความว่า มีการฟ้องร้อง การเรียกร้องความยุติธรรมเกิดขึ้น หรือสิ่งที่เรียกว่า "การกล่าวโทษ" (Condemnation) โลหิตที่ตกไม่เพียงจะเรียกคำแช่งสาปมาเท่านั้น หากแต่คำพูดด้านลบ คำด่าทอ (Damn!) ทุกอย่าง ล้วนเป็นคำแช่งสาป ยิ่งช่วงปัญหาการเมืองมาก คำแช่งสาป และ การกล่าวโทษ เกิดขึ้นอย่างมากมาย

คำแช่งสาป การฟ้องร้องกล่าวโทษ ก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในชีวิต (Gen 3) โรคภัยไข้เจ็บ ความแตกแยก ความยากจน ขัดสน การเป็นทาส ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ทำอะไรไม่ได้ดี ฯลฯ เช่น "ขอให้มันตายไวๆ" "ขอให้มัน…" มากมายมหาศาลในชีวิตหนึ่ง

หนังสือสุภาษิต 18:21 บอกว่า "ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน"
และหนังสือยากอบ 3:9 "เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้น
และด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์
"
ปากคนเรานั้นศักดิ์สิทธิ์นัก ขนาดที่ ยากอบ 3:2 บอกว่า "ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว"
ใครเคยคิดบ้างว่า คำแช่งด่าทั้งหลาย จะไม่ย้อนกลับมาหาเราหรือ???
และคำแช่งสาปทั้งสิ้นนี้ เราทั้งหลายจะมีวันหลุดพ้นไปได้อย่างไร???

"มาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้อง
อันเปี่ยมด้วยคุณ ไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาแบล
" [Heb 12:24]

ในบรรดาเสียงร้องของโลหิตทั้งหลายที่ตกบนแผ่นดิน มีโลหิตพิเศษของผู้หนึ่ง เป็นโลหิตเดียว จากคนๆ เดียว ที่ไม่เคยฟ้องร้อง กล่าวโทษ ไม่คิดแก้แค้น เป็นโลหิตที่ตกลงแผ่นดิน เพื่อผู้คนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพ้นคำแช่งสาป รอดพ้นบ่วงกรรม ทุกอย่าง ที่ถูกแช่งในชีวิต หรือแม้แต่ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ โลหิตของพระเยซู ผู้ไม่มีบาปใดๆ

เมื่อเราเป็นลูกพระเจ้า โดยการกลับใจจากบาป และต้อนรับพระเยซู
เราก็หลุดพ้นทุกอย่าง ที่เป็นการกล่าวโทษฟ้องร้อง คำแช่งสาป
"คำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะ" [Prov 26:2a]
และเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้า เรียกตัวเองว่าคริสเตียน เราก็ไม่ควรจะไปสาปแช่งใครด้วยเหมือนกัน
เราสามารถหยุดคำแช่งสาปด้วยการไม่แช่งด่าใคร และหยุดคำแช่งสาปที่มีต่อผู้อื่นได้เช่นกัน
ด้วยการนำคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแห่งความรัก ดังที่พระคัมภีร์บอกว่า "ผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้น
จากทางผิดของเขานั้น ก็ได้ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตาย
และได้กำจัดบาปเสียมากมาย
" [Jam 5:20]

ขณะที่เขียนบทความนี้อยู่ ก็อธิษฐานกับพระเจ้า ที่จะช่วยเหลือเราในการเขียน ผ่านบุคคลธรรมดา ผู้ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าดีแล้ว สำเร็จแล้ว รักคนอื่นเป็นที่สุด แต่เพียงอยากจะเผยแพร่ความเข้าใจในเรื่องนี้ ที่เคยได้รับจากพระเจ้า และหยุดการประนามผู้คนที่สร้างความบอบช้ำให้คนไทยทั้งประเทศ (บางครั้งเราก็อินกับการเมือง มีการวิจารณ์ความไม่ชอบธรรมบ้าง คิดว่าเห็นผลบางคนทันตาอะไรบ้าง แต่ไม่เคยแช่งด่าออกมาว่า "แม่งชั่ววว, เลวววว" "ขอให้มัน…" เพราะแค่คิดชั่ววูบในใจก็บาปจะแย่แล้ว) ความรักของพระเจ้าเป็นความลึ้กซึ้งอันแปลกประหลาด แต่ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยการรักศัตรู รักคนที่ทำไม่ดีได้ ก็จะได้รับ "บำเหน็จ" ด้วยเช่นกัน

ยอมรับว่าหลายครั้งไม่ผ่านบทเรียนนี้เลย แต่เชื่อว่าวันหนึ่ง ก็จะได้บำเหน็จนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน

"แม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่าน จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน
ถึงแม้คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาเหมือนกัน
แต่จงรัก  ศัตรูของท่านทั้งหลาย และทำการดีต่อเขา
จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีก บำเหน็จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์
และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด
เพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่ว
" [Luke 6:32]

Advertisements

4 responses to “Condemnation of Spill Blood – เสียงร้องของโลหิตที่แตกต่าง

 1. TomPon says:

  ความรักของพระเยซูชื่นใจอัศจรรย์

 2. Wanatchada says:

  เมื่อสองสามวันก่อน ได้ดูหนังเรื่องมารีย์มักดาลา ที่เล่าเรื่องพระเยซู แค่เห็นพระเยซูทรงรักษาคนป่วยไม่รังเกียจ และบอกหญิงชั่วว่าพระเจ้ารักและให้อภัยเธอ น้ำตาก็ไหลพรากเลยค่ะ โลกได้สอนและมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา ให้เราเลือกที่จะรักคนดีๆคนที่มีประโยชน์ต่อเราก่อน แต่พระเยซูบอกกะเราว่า พระองค์รักคนบาปที่คนรังเกียจ และพระองค์พร้อมจะช่วยเขาให้เขาพ้นจากความบาปเหล่านั้น เป็นรักที่ลึกซึ้งนะ เป็นกำลังใจให้น๊า สู้ต่อไปจนกว่าพระองค์จะมารับ ^^

 3. Atgenda says:

  ขออนุญาติกระจายลิ้งค์ต่อในเฟสบุ๊กนะค่ะ

 4. Popsy says:

  @Pon ด้วยรักในพระคริสต์ คิดถึงนะจ๊ะ@Jeab เจี๊ยบหายไปเลยอ่ะ เป็นไงบ้าง สบายดีมั๊ยคะ?ขอความรักของพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าขาขึ้นหรือลงนะ@Ming ยินดีมากๆ และขอบคุณที่นำพระพรไปส่งต่อ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: