Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Whom God prefer to please? – เรื่องโง่ๆ

on July 21, 2009

สมมุติว่า มีคนอยู่สองประเภท

1. คนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนเลว เฉกเช่น โจร 500, คบชู้สู่ชาย, ฆาตกร 100 ศพ
แต่กลับมีความเชื่อเล็กๆ ว่า พระโลหิตของพระเยซู ที่หลั่งเพื่อเขาจนมรณา ทำให้เขารอดพ้นจากการตกนรก
และเขาสามารถดำเนินชีวิตราวกับว่า เขาไม่ได้เป็นคนบาป แถมยังประกาศตัวว่า "บริสุทธิ์" ได้

2. คริสเตียนคนนึง ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์, Good looking, เป็นแบบอย่าง และสั่งสอนพระคำพระเจ้ามากมาย
แต่ต่อสู้กับตัวเองที่จะมีวินัยในการเฝ้าเดี่ยว และคิดว่าไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่ดีได้ เพราะขาดการเฝ้าเดี่ยว
อย่างจริงจัง โดยการตรงต่อเวลา 6.00 น. ที่ตั้งเอาไว้ และจากสิ่งนี้นำไปสู่ความรู้สึกผิดบาปมากมาย
คิดว่าตัวเองห่างจาก "พระสิริ" ของพระเจ้า ไม่กล้าที่จะเข้าหาพระเจ้าอย่างง่ายๆ

ถ้าคำถามที่ว่า "คน 2 ประเภทนี้ พระเจ้าพอพระทัยคนไหนมากกว่ากัน?" แล้วคำตอบไปอยู่ที่ข้อ 1 ล่ะก็
เรื่องนี้ดูจะเป็น "เรื่องโง่ๆ" เพราะแลดูไม่ยุติธรรม และ ไม่สมเหตุสมผล

นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แต่คนที่ 2 นั้นมองดูแต่ตัวเอง พึ่งพาแต่กำลังของตัวเอง จนในที่สุด เขาก็ล้มลงยิ่งกว่าเดิม
ขณะที่คนที่ 1 เห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มเปี่ยม คุณคิดว่าพระเจ้าชอบใจคนไหนมากกว่ากัน?

"โลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตน พระเจ้าจึงทรงโปรด
ช่วยคนที่เชื่อให้รอด โดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆ
" [1 Cor 1:21]

"ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้ว" [Rom 8:33]


2 responses to “Whom God prefer to please? – เรื่องโง่ๆ

  1. Wanatchada says:

    อิสยาห์ 55 : 8-9"เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา" พระเจ้าตรัสดังนี้"เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่ความคิดของเจ้าฉันนั้น" พระเจ้าคิดได้ล้ำลึกกว่าเราค่ะ พระองค์ไม่ได้มองเพียงปัจจุบัน ที่เรามองเห็น แต่พระองค์มองไปถึงอนาคต พระเจ้าเลยสอนไม่ให้เราตัดสินคน เพราะคนๆหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ ตอนนี้ดีต่อไปอาจไม่ดี แล้วก็กลับมาดีได้ หรือบางคนไม่ดี กลับมาดี แล้วกลับไปไม่ดีอีก หรือดีตลอด ไม่ดีตลอด ดีแล้วไม่ดีตลอด หรือไม่ดีแล้วมาดีตลอด ทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มองเห็น ส่วนเราก็รับผิดชอบในส่วนของตนให้ดีที่สุดก่อน สู้ๆๆๆ ^^

  2. Popsy says:

    เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะ คุณๆ (บางคน sms มาต่อว่า)บทความนี้ไม่ได้เขียน แล้วตัดสินว่าใครผิดถูกแต่นี่เป็นสิ่งที่มาจากคำเทศนาของคริสตจักรแห่งหนึ่งใน กทม.ว่าพระเจ้าพอพระทัยคนที่ความเชื่อ ไม่ได้สนใจว่าใครผิดมากน้อยกว่ากันต่อให้เป็นคนที่บาปหนา ถ้าความเชื่อมาก พระเจ้าก็พอพระทัยส่วนที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เพราะอยู่ในเหตุการณ์จริงที่มีคน 2 คน ทำบางสิ่งที่ไม่ดีด้วยกัน และมีบทสนทนาบางอย่างที่ทำให้คนนึงอึ้ง แม้ว่าอีกคนหนึ่งจะและดูเป็นคนเล้ว เลว แต่มีความเชื่อคนที่ภาพลักษณ์ดูเหมือนดี ก็จะเป็นที่โปรดปรานไม่ได้ ถ้าไม่มีความเชื่อพระคัมภีร์ก็บอกว่า "แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จ ให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์" [Heb 11:6]P.S. 1 // ต้องขอโทษด้วยค่ะ ที่ไม่ได้บอกแต่แรกว่ายกมาจากไหนเลยทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าไปตัดสินคนที่รู้สึกบกพร่องP.S. 2 // อืมม จากคำเทศนา มีพระคำที่ชอบมากๆ อยู่ข้อนึง "มนุษย์เอ๋ย ท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้น แต่ท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขา ท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้" [Rom 2:3] – – – แบบว่า มนุษย์เราจริงๆ ก็กล่าวโทษกันไปมา แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกคน เราจึงรับพระคุณผ่านทางความเชื่ออย่างเดียวค่ะ""

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: