Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Holiness of God VS the World (2) – โลกที่เราไม่ได้อยู่

on March 18, 2009
"อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น
เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา
และความทะนงในลาภยศ ไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก
"
1 John 2:15-16

(ต่อจากวันก่อน) มีอยู่ครั้งหนึ่ง เคยถามพระเจ้าอย่างจริงจังว่า อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่หิวกระหายพระเจ้า และไฟรักที่มีต่อพระองค์นั้นมอดลงได้ เป็นเหมือน คจ.เอเฟซัส (วิวรณ์ 2) ที่ความรักลึกซึ้งอย่าง First Love มันหายไป แถมยังเป็นเหมือน คจ.เลาดีเซีย อุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น (วิวรณ์ 3) จนต้องขอซื้อยาทาตา พอทาตาให้หายบอดแล้วจึงได้รู้ว่า "เมื่อมีความรักต่อโลก ความรักต่อพระเจ้าก็หายไป" รักโลกมาก ก็รักพระเจ้าน้อย หรือรักพระเจ้ามาก ก็จะรักโลกน้อย เหมือนเป็นการปันใจจากคนรักให้กับคนอื่น

"การเป็นมิตรกับโลกนั้น คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า
เหตุฉะนั้น ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า
"
James 4:4

"โลก" เป็นอะไรที่ก้ำๆ กึ่งๆ เทาๆ ขาวก็ไม่ขาว ดำก็ไม่ดำ มองดูแล้ว จะบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ จะบาปก็ไม่เชิง ระบอบของโลก คือ อะไรก็ตามที่ปราศจากแนวคิดของพระเจ้า ให้ความสนใจในเรื่องของเนื้อหนัง (Flesh – Sin Nature) ตอบสนองความต้องการ ฝ่ายกิเลสตัณหาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น หลักปรัชญา ทฤษฎี องค์กร วัตถุนิยม ศาสนา ฯลฯ อันเป็นเหตุให้เราเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้น

ในหนังสือ ปฐมกาล 13:10 บอกว่า "โลทเงยหน้า แลดูที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดน ทางทิศเมืองโศอาร์ เห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเจ้า เหมือนแผ่นดินอียิปต์" … อะไรมันจะเหมือนขนาดนี้ เหมือนทั้งแผ่นดินพระเจ้า เหมือนทั้งอียิปต์ หากอียิปต์เปรียบเหมือนการกดขี่ การเป็นทาสของซาตาน โสโดม โกโมรา ก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขที่ผิดบาปของโลก ที่สุดท้ายแล้ว ก็ควรค่าแก่การทำลายด้วยไฟ ในหนังสือวิวรณ์ ได้พูดถึงจุดจบของโลกอย่างเดียวกัน

"ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก
แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก
เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน
" John 15:19

สัจธรรมข้อหนึ่งที่ได้เรียนรู้ คือ "แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนา จะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง" (2 ทิโมธี 3:12) คนที่รักพระเจ้า จะถูกพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นของโลก ถ้าคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้ามาหลายปี ไม่เคยเจอการข่มเหง ไม่เคยทนทุกข์ ช่วยมาบอกหน่อย จะอธิษฐานเผื่อ เพราะเป็นเรื่องแปลกมาก หรือใครที่เจออยู่ สรรเสริญพระเจ้าเถิด ท่านเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าเลือก

"… โลกหาได้รู้จักพระเยซูไม่ พระเจ้าได้เสด็จมา ยังบ้านเมืองของพระองค์
และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์
"
John 1:10-11

วิธีการของพระเจ้า ไม่ได้เรียกร้องให้เราทิ้งอะไรตรงๆ ในสิ่งที่พระองค์รู้ว่าเรายังยึดติดกับมัน แต่พระองค์จะวางสิ่งที่ดีกว่าตรงหน้า ให้เราได้เห็น ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการฟังเพลง ก่อนจะพบพระเจ้า เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากกก ขนาดที่ทำเว็บเกี่ยวกับเพลง อัพเดทเพลงใหม่ๆ เสมอ ต้องฟังทุกเพลง มีทุกเพลง ถ้าจะไปคาราโอเกะ แทบไม่มีเพลงไหนที่ร้องไม่ได้ รู้สึกดีในความคิดของตัวเองมาก แต่วันที่พระเจ้าวางสิ่งที่ดีกว่าตรงหน้าก็มาถึง พระองค์ตรัสว่า "ถ้าจะเอาเวลาที่ร้องเพลงเหล่านั้น มานมัสการ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะดีกว่าไหม?" การตัดสินใจเลือกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่นั้นมา ฟังเพลงคริสเตียนแทน ซึ่งบอกได้ว่าแตกต่างกันมาก แต่การละทิ้ง ตัดขาดมันไปจริงๆ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง คนเคยมี คนเคยครอบครอง ไม่ได้ตัดอะไรออกไปได้ง่ายๆ เพราะมันมากมาย

แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่พระเจ้าให้ ไม่เหมือนโลกให้ สิ่งที่พระเจ้าวางไว้ ดีกว่าจริงๆ เราไม่เคยลืมวันรับบัพติศมาในน้ำของเรา ข้อความที่ได้จากพระเจ้าช่วงก่อนหน้า เป็นสิ่งที่พระองค์นำให้พูดในวันนั้น ก็คิดอยู่เสมอว่า ทำไม พระเจ้าไม่ได้ให้พระคัมภีร์ข้ออื่น ที่มีเป็นหมื่นแสนข้อ ณ ตอนนั้น หากแต่เป็นข้อที่ว่า

"และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์"
1 John 2:17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: