Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Days of Rojjana – นี่เป็นเวลาของรจนา

on May 13, 2008

These are the days of Rojjana, Declaring the Word of the Lord
นี่เป็นเวลาของ รจ-จะ-นา ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า
And these are the day’s of Your servant Popsy, righteousness being restored
นี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ป็อปซี่ ความชอบธรรม รื้อฟื้น คืนกลับมา
And tho these are day’s of great trail of famine & darkness & sword
แม้นี่เป็นเวลาแห่งการทนทุกข์ ความกันดาร ความมืด และสงคราม
Still we are a voice in the desert, crying … prepare Ye the way of the Lord
แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้น ร้องว่า … จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า

Behold He comes riding on the clouds
พระองค์ จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา
Shining like the sun at the trumpet call
ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า เสียงแตรก้องทั่วฟ้า
Lift your voice, it’s year of Jubilee
ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์
Out of Zion’s hill salvation comes
และความรอดจากศิโยน จะเทลงมา

These are the days of AGAPE, the dry bones becoming as flesh
นี่เป็นเวลาของ อากาเป้ กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวี
And tese are the days of Your servant David, rebuilding the temple of praise
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ดาวิด รื้อฟื้นพระวิหารการสรรเสริญ
These are the days of the harvest, the fields are as white in the world
และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา ประชากรทุกคนทั่วโลกา
And we are the labourers in vineyard … declaring the word of the Lord
แต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ ให้รับใช้ ประกาศพระคำของพระเจ้า

Energy

Food

Heat

Disaster

Etc …

Advertisements

3 responses to “Days of Rojjana – นี่เป็นเวลาของรจนา

 1. A says:

  Is this the song or poem krub? Sounds very beautiful :)God bless U krub p\’Pop ^___^

 2. Popsy says:

  แปลงมาจากเพลง Day of Elijah "เวลาของเอลียาห์" ของ Robin Mark ค่ะ
  ถ้าน้อง A มีอีเมลล์ เดี๋ยวพี่จะส่งให้ฟังนะคะ ความหมายดีมากๆ
  เพราะเป็นเพลงที่แต่งมาจากพระคัมภีร์ทุกประโยคเลย
   
  งานของ John the Baptist ก็เป็นงานเหมือนเอลียาห์ คือ
  เตรียมทางให้กับพระเยซูคริสต์ โดยประกาศให้คนกลับใจ
  ส่วนประโยคที่ 2 โมเสส เป็นตัวแทนของความชอบธรรม(บัญญัติ)
   
  ท่อนสุดท้าย ในเอเสเคียล 37 ที่พระเจ้าชุบโครงกระดูกให้มีชีวิต เปรียบเหมือนการฟื้นฟู
  อีกท่อนนึงมาจากหนังสือ อาโมส 9: 11 การนมัสการจะกลับมีชีวิตชีวาเหมือนสมัยของดาวิด
  ทั้งเพลงพูดถึง ยุคก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูค่ะ
  ถึงเวลาที่เราจะเร่งรีบทำงานประกาศข่าวประเสริฐ เพราะเหตุการณ์ยุคสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว
   
  "ประชาชาติต่อประชาชาติ จะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ
  เหตุการณ์ทั้งปวงนี้ เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก ซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่" [Mat 24:7-8]
   
  "เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหน"

 3. Vivorn says:

  ขอบคุณพระเจ้า วันนี้ต้องนำนมัสการเพลงนี้พอดีเลยคับ ชอบมากเลยคับ ผมว่าคุณเองมีของประทานในเรื่องความคิดสร้างสรร
  มากๆเลย คุณเป็นพระพรของพระเจ้าจริงๆคับ อยากเห็นเวลาที่คุณเล่นเปียโน และนมัสการจัง
  ขอพระเจ้าอวยพรนะคับ
                           พี่น้องในพระคริสต์
                            อัลฟา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: