Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Turn your eyes to calvary, behold the LOVE

on November 19, 2007

หลายครั้งที่ลูกเอง ก็บอกพระองค์ว่า "ทำไม่ได้"
"ลูกรักเขาอย่างที่พระองค์รักไม่ได้ มันยากมาก"
ทุกครั้งลูกจะได้ยินเสียงตอบกลับมา เป็นคำๆ หนึ่ง
เป็นถ้อยคำจากการนมัสการในพระวิญญาณของ Ps. Joseph Prince
"Look at the cross … behold the LOVE of JESUS"
แต่ลูกไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดหรอก ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้

ในภาพยนตร์ Passion of Christ ในตอนที่ผู้คนตะโกนใส่พระองค์ว่า "C R U C I F Y !"
นั่นคือเราเองทุกคน ที่เคยกล่าวโทษผู้อื่น ตัดสินเพื่อนบ้านว่าเขาเลวกว่าเราอย่างไร เรากำลังตรึงพระเยซู
แต่กระนั้น พระเยซู ก็ทรงเป็นผู้รับไปหมดแล้ว … พระองค์เข้ามาในโลกเพื่อปกป้องเราจากพวกฟาริสี!!!
อย่าซีเรียสกับการทุบตีเนื้อหนังมากเกินไป เพราะตัวจริงของมันคือ "ฉันทำไม่ได้" (โรม 7)
ถ้าความสามารถในการเป็นคนดี ถูกต้อง ได้จริงๆ ไม่ได้มาจากพระเจ้า "ไม่มีใครทำได้"

นักเทศน์ที่สนิทกับพระเจ้ามากๆ ท่านหนึ่ง ท่านพูดเสมอว่า "ไม่มีเรื่องใดทำให้คนกลับใจได้เท่าพระคุณ"

ขอยกถ้อยคำจากหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านวันนี้ ที่พระเยซูตรัสเหมือนที่ตรัสกับสาวกและโมเสส
"เจ้าจะไม่สามารถฟังเราหรือพูดเพื่อเรา
หากเจ้ามองดูที่ตัวเอง เจ้าจะขาดแคลน
และไม่คู่ควร กับสิ่งที่เราเรียกให้ทำอยู่เสมอ
ไม่ใช่ความสมบูรณ์หรือคู่ควรในตัวเจ้าที่เราจะใช้
อย่างมองตัวเอง แต่จงมองดู ความเพียบพร้อมบริบูรณ์ของเรา
หยุดมองความไร้ค่าของเจ้า จงดูความชอบธรรมของเรา
เมื่อเราใช้เจ้า ไม่ใช่เพราะเจ้า แต่เพราะเราเอง
"

อาดัมและเอวารู้สึกในความไม่ครบถ้วนของตัวเอง จึงต้องการจะเป็นมากกว่าที่พระเจ้าให้เขาเป็น
เมื่อโมเสสบ่นถึงความไม่พร้อมของตัวเอง เพราะมัวแต่ดูตัวเอง พระเจ้าโกรธเขา (Exo 4:14)
รูปแบบความถ่อมใจที่ผิดๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของความเย่อหยิ่ง ที่ทำให้มนุษย์ล้มลงในความบาป

เราเป็นวิหารของพระเจ้า ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ เพื่อพระสิริของพระองค์
เปลี่ยนการดูถูกตัวเอง เป็นคำสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้เลือกเรา ดังที่พระเยซูตรัสว่า "สำเร็จแล้ว"

Advertisements

4 responses to “Turn your eyes to calvary, behold the LOVE

 1. XuS says:

  We LoVe to choose by ourselves, and choose wrong…..   (- -")
   
  it\’s the only thing i can say, coz i can\’t understand all the rest of the blog….. T-T~
   
  Shalom
   
  -XuS-

 2. Jirarat says:

  หนุนใจมาก ๆ ค่ะ 
  หนูชอบคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งที่พระเจ้าเรียก ต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วแหละคะ
  สรรเสริญพระเจ้ากันนะคะ ^^

 3. Popsy says:

  To … Xus
  Jesus said "Look at the cross" instead of looking ourself kaa
  Don\’t focus on our weakness but be glad in His redemption.
  Many times we fail cuz of looking man, not His power.
  God can make everyone success as His will
  if he/she keep faith in Him & depends on Him
   
  Thank God … Ha le lu yah
  May the peace of grace be with you, brother

 4. XuS says:

  THanks for your answer sister! 😀
   
  Shalom na kub
   
  -XuS-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: