Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Music & Spirit – ดนตรี ชี้ชะตาฝ่ายวิญญาณ

on September 30, 2007

มีบทเรียนหนึ่งสอนว่า ดูว่าคริสเตียนคนหนึ่งรักพระเจ้าเพียงใด เวลาที่เขาไปโบสถ์ เพลงที่เขาร้องคือเพลงนมัสการ แต่พออยู่ในโลกปัจจุบัน เขาร้องเพลงอะไร? หนังสือที่พกมาโบสถ์คือพระคัมภีร์ แต่เวลาส่วนตัว เขาอ่านหนังสืออะไร? เขาเป็นพยานว่ารักพระเจ้าคือสิ่งสุดยอด แต่ในชีวิตจริงใครคือคนที่เขารักที่สุด?

ดนตรี เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งลึกซึ้ง ท่วงทำนองของเพลง  เข้าไปแตะต้องใจ กระแทกเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึก เป็นส่วนเชื่อมระหว่างชีวิตและโลกฝ่ายวิญญาณ ดนตรีที่เราเลือกฟัง แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เป็นตัวกำหนดว่าเรารับวิญญาณจากไหน จากโลก หรือ จากพระเจ้า (1Co 2:12) มีเด็กวัยรุ่นหลายคนที่ฟังเพลงเศร้าในยามที่จิตใจหมดแรงแล้วคิดฆ่าตัวตาย และมีดนตรีบางประเภทปลุกเร้าอารมณ์แบบวิญญาณชั่วขึ้นมา ให้ก้าวร้าว และทำในสิ่งที่ซาตานต้องการใช้คนให้เป็นเครื่องมือ

Lucifer ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญดนตรี แต่เหมือนเป็นโน้ตดนตรีด้วย (Isa 14:11; Ezk 28:13) เขาถูกตั้งให้ปรนนิบัติด้านการนมัสการ แต่กลายเป็นผู้ที่อยากได้รับการนมัสการ เมื่อพระเยซูอยู่ในโลก เขาปรารถนาจะได้รับการกราบไหว้ (Mat 4:8-9) เพลงดังๆ มากมายที่ใส่ความคิดไม่ดีเอาไว้ เช่น Hotel California พูดถึงการมองหาลูกสาวซาตาน เพื่อจะนอนด้วย วงดนตรีบางวง เช่น Earth Wind & Fire จะจับมือเป็นวงกลมเพื่อรับพลังจากมารก่อนแสดงบนเวที

ดนตรีทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลง ทำนอง การแต่งตัวยั่วเย้า … อันที่จริงพระเจ้าสร้างดนตรีให้มีไว้เพื่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ซาตานใช้มันกล่อมคนอย่างผิดๆ คนคิดว่าเพื่อบันเทิงใจ ไม่มีอะไร แต่เบื้องหลังคือพลังอำนาจหรืออิทธิพลที่ซ่อนเร้นอยู่

เอลีชาต้องการนักดนตรีเพื่อสามารถเผยพระวจนะด้วยพระวิญญาณ (2Ki 2:14-15) อยู่ดีๆ ซาอูลก็เผยพระวจนะในหมู่ผู้เผยพระวจนะที่ถือ พิณใหญ่ รำมะนา ปี่ พิณเขาคู่ (1Sam 10:5,10) พระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศน์ เมื่อเลวีตระกูลปุโรหิตบริสุทธิ์ นำนมัสการด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ คนแตร (2Chr 5:12-14) ให้ลองสังเกตุจากคริสตจักร พระเจ้ามักจะตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะหลังจากมีการนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง พระวิญญาณเคลื่อนไหวในตัวโน้ต ผ่านบทเพลงที่ยกย่องพระองค์ ด้วยท่วงทำนองที่อ่อนนุ่ม และสุภาพเหมือนลักษณะของพระองค์

อ.ประยุทธ บอกว่า "อย่าขึ้นไปเล่นดนตรี ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีโดยไม่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า" และ "อย่าเล่นดนตรีถ้าไม่ได้อธิษฐานเสียก่อน (No play no pray)" คริสตจักรบางแห่ง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ใครอยากรับใช้ด้านดนตรี ก็มีโอกาสขึ้นไปแสดงความสามารถได้ เพียงเพราะว่าไม่มีคน นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้พระวิญญาณไม่สามารถเคลื่อนในระดับลึก เพราะฝีมือทางดนตรี แตะต้องพระทัยพระเจ้าไม่ได้ “แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า ‘นี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า มิใช่ด้วยกำลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” [Zec 4:6]


One response to “Music & Spirit – ดนตรี ชี้ชะตาฝ่ายวิญญาณ

  1. numcha says:

    พี่น้องท่านใดสนใจอยากฟังเพลงพระวจนะท่านสามารถ โทรได้ที่ 083-2081991 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ และไม่รับเงินถวายด้วยค่ะ) ทางคริสจักรเรามีภาระใจอยากให้พี่น้องจำพระวจนะได้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ เพลงพระวจนะนี้ไม่มีการตัดทอนนะคะ เอาจากพระคัมภีร์ทุกตัวอักษรค่ะ โทรมาได้ค่ะแล้วจะจัดส่งให้ฟรีค่ะ หรือจะฝากที่อยู่ของท่านไว้ numchawater@hotmail.com ก็ได้ค่ะ และถ้ามีภาระใจเหมือนเราขอรบกวนท่าน Copy ซีดีเพลงส่งให้กับคนที่คุณรัก และคนที่คุณอยากให้เขาหรือคนที่สนใจ หรือท่านมีทำนองใหม่สามารถทำทำนองใหม่ก็ได้ค่ะ (ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะ) ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ จากคริสตจักรไทย-เกาหลีลำพูน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: