Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Experience @Berachah – The Valley of Blessing (II)

on September 21, 2007

What to Do When You Don’t Know What to Do?

ความเดิมจากตอนที่แล้ว (ประสบการณ์แห่งเตาไฟ) : หลายครั้งที่ชีวิตคริสเตียน ต้องประสบกับภาวะความยุ่งยากอย่างหนักในชีวิต แต่หลังจากผ่านพ้นไปด้วยการพึ่งพาในพระเจ้าแล้ว ก็พบกับพระพรที่ใหญ่กว่ามาก เหมือนในหนังสือดาเนียล ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ตั้งมั่นที่จะเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่ยอมก้มหัวให้กับรูปเคารพ เหตุการณ์เหมือนจะเลวร้ายถึงชีวิต พวกเขาถูกโยนเข้าเตาไฟ แต่ช่วงภาวะที่วิกฤตที่สุด ความเชื่อของเขา ทำให้ได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าอันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ และได้ใกล้ชิด เห็นพระสิริของพระเยซูอย่างแจ่มแจ้ง

จะทำอะไรเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไร? (The Beracah)

ในชีวิตหนึ่ง ทุกคนจะพบกับช่วงที่หาทางออกให้กับชีวิตไม่เจอ มีแต่สิ่งยุ่งยากกวนใจเข้ามาโถมใส่อย่างต่อเนื่อง คิดหาทางแก้ไข มองไปทางไหน ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องแฟน ฯลฯ หรือปัญหาใดๆ ก็ตาม ที่เรียกว่า "STUCK in the Middle" สิ่งที่เรามองเห็น มันบอกเราว่าชีวิตเราไปไม่รอดเสียแล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะ?

Let’s read the word of God from 2 Chronicles 20 [NKJV] (2 พงศาวดาร 20)

ในยุคของกษัตริย์เยโฮชาฟัท ประชาชาติต่างๆ ที่รายล้อมรอบยูดาห์ พากันมาทำสงครามใหญ่ เยโฮชาฟัทเกิดความกลัวขึ้นมา ใน verse 12 ท่านบอกพระเจ้าว่าไม่รู้ว่าจะทำประการใดดี (nor do we know what to do) แต่เมื่อเราอ่านเรื่องนี้จบ เราจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าในความไม่รู้ของเรา ซึ่งวิธีการต่างๆ มีดังนี้

1. Set our heart to seek the Lord (verse 3-4) : เยโฮชาฟัทกลัว จึงมุ่งแสวงหาพระเจ้า และอดอาหาร รวมทั้งชักชวนคนทั้งปวงให้แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า ดังคำถามของเยโฮชาฟัท 3 ข้อนี้
 1.1 Are You not? ในพระเจ้า ทุกสิ่ง เป็นไปได้
 1.2 Did You not? ให้ระลึกว่าพระเจ้าเป็นใคร กล่าวถึงลักษณะยิ่งใหญ่ของพระองค์ เป็นการเสริมสร้างความเชื่อให้ตัวเราเอง
 1.3 Will You not? ขอให้พระเจ้าสำแดงความช่วยเหลืออีก

2. Focus on the promises, never on the problems (verse 12): เยโฮชาฟัทบอกพระเจ้าว่าตัวเองไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึมา และไม่รู้ว่าจะทำประการใด แต่ "ดวงตา" เพ่งที่พระเจ้า … เหมือนเปโตร ที่สามารถเดินบนทะเลได้เมื่อตอนที่สายตาจับจ้องที่พระเยซู
Be a prayer WARRIOR, not a prayer WORRIER

3. Stand before the Lord (verse 13): อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหายของเรา แสวงหาพระเจ้า ตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าเสมอ

4. Wait for the Holy Spirit (verse 14): รอคอยพระสุรเสียงของพระเจ้าว่าจะทำอย่างไร ในบทนี้การสำแดงผ่านมาทางผู้เผยพระวจนะ "การสงครามไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า" เมื่อเราเจอศึกสงครามฝ่ายวิญญาณที่หนักหน่วง ให้ระลึกเสมอว่าพระเจ้าเป็นผู้ต่อสู้แทนเรา ยังไงซะก็ต้องชนะ "จงเข้าประจำที่ ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเจ้าเพื่อท่าน‘ อย่ากลัวเลย อย่าท้อถอย จงออกไปสู้กับเขา และพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน"

5. Always praise God (verse 18-19, 21-22): คริสเตียนมียุทธศาสตร์การรบต่างจากสามก๊ก และดูตลกถ้าเทียบกับหนังสงครามฮอลลีวู้ด เพราะด้วยสายตาคนเรา สงครามคือการเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อชัยชนะบนการพ่ายแพ้ของอีกฝ่าย แต่เยโฮชาฟัทกลับส่งนักร้องไปนมัสการพระเจ้านำหน้ากองทัพ เพราะ การสรรเสริญใต้สถานการณ์วิกฤต คือการมองพระเจ้าด้วยสายตาแห่งความเชื่อ หรือเป็น "ภาษาแห่งความเชื่อ"

สุดท้ายแล้ว การแก้ปัญหาด้วยวิธีของพระเจ้า นอกจากได้ชัยชนะยิ่งใหญ่ -> ยังได้ spoil หรือ พระพรเกินความคาดหมาย ที่ยึดมาจากศัตรู จนเก็บแทบไม่ไหว (verse 25) -> ตามมาด้วยความชื่นบาน ความเปรมปรีดิ์เย้ยศัตรู -> และความสงบเงียบ วาระแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ พระเจ้าประทานการพักสงบ นี่เรียกว่า ประสบการณ์แห่ง Berachah (verse 26) ซึ่งแปลว่า ชัยชนะ พระพร และการสรรเสริญ ยู้ฮู…เหมือนอิสราเอลเลย ผ่านถิ่นทุรกันดารไปได้ ก็เจอดินแดนคานาอัน น้ำนม น้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ (แต่มีแค่ตระกูลที่เชื่ออย่าง โยชูวา และ คาเลบ ที่รอดไปถึง )

มารมา ลัก ฆ่า ทำลาย ดังสงครามฝ่ายวิญญาณ มารบ มาขู่ มาทำลายขวัญ กำลังใจ โขมยสันติสุข เหมือนกับชีวิตคริสเตียน บางครั้งเจอเรื่องวุ่นวายใจเหลือแสน มองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน มันจะบอกว่าเราแย่แล้ว จบเห่แล้ว แต่ถ้าทำตามวิธีของพระเจ้า 5 ข้อข้างบนนี้ เราจะสามารถมีชัยชนะและได้สปอยอีกด้วย
– Joseph : ไม่เคยบ่นที่อยู่ในคุก เชื่อในแผนการและความรักมั่นคงของพระเจ้าเสมอ พระพรของเขาคือความมั่งคั่ง อำนาจ เกียรติยศ ฯลฯ
– Job : ยังคงไม่แช่งด่าพระเจ้า แม้เจอเหตุการณ์เหลือเข้าใจ โยบว่า
"ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ" [Job 23:10]
พระพรแห่งการทดสอบของเขา คือ ได้รับการ restore ทุกอย่างคืนมา 2 เท่า
Paul ติดคุก : เปาโลไม่มองที่โซ่ตรวน ร้องห่มร้องไห้ แต่กลับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนรากคุกสะเทือน และประตูคุกเปิดออก [Acts 16:26]

คนพวกนี้ไปได้บ้า ไม่ได้ซาดิส แต่มีความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างน่าชื่นชม

This writing about Jehoshaphat bases on sermon of City Harvest Church

P.S. // หลังจากคราวที่แล้วเขียนเรื่องประสบการณ์แห่งเตาไฟ เลยเจอไฟกับตัวเข้าเยอะเลย ที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้ เพราะพระคำของพระเจ้าชูกำลังไว้ บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่า พูดอะไร หรือแบ่งปันอะไรใครไป เราเองจะเจอกับตัวแน่ๆ และต้องผ่านให้ได้ด้วย พระเยซูก็ให้เราผจญทุกสิ่งด้วยกำลังของพระองค์ และบทความภาค 2 นี้ เขียนไว้หลายเดือนแล้ว กว่าจะปล่อยออกมาวันนี้ได้ … ขอบคุณพระเจ้า

Advertisements

One response to “Experience @Berachah – The Valley of Blessing (II)

  1. Bow Phijika says:

    พระเจ้าเสริมกำลังนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: