Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Law & Love – มีบาปตั้งแต่มีมนุษย์

on August 3, 2007

"ความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติ
แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป
" [Rom 5:13]

พระคัมภีร์ข้อนี้ เป็น Logic ที่ลึกลับและแปลกประหลาดมากๆ ทั้งที่ข้ออื่นชี้ให้เราเห็นว่า คนเราจะมีบาปได้ ก็เพราะเราอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ

ธรรมบัญญัติ (=Laws หรือ กฎต่างๆ ทางศีลธรรม เช่น ศีล 5, บัญญัติ 10 ประการ ฯลฯ) เป็นโมฆะเพราะการสละพระชนม์ของพระเยซูที่ไม้กางเขน เราก็ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งบาปอีกต่อไป (ให้เข้าใจเรื่องนี้ โปรดอ่าน เอสเธอร์ ที่กษัตริย์ยกเลิกกฎไม่ได้ แต่ต้องออกกฎใหม่แทน) แต่เดิมตัวที่ชี้ว่าเราบาปคือ Law ไม่มี Law ก็ไม่มีใครมาชี้ว่าเราบาป เพราะพระโลหิตได้จัดการผู้เชื่อ 3 ด้าน คือ
1. พระเจ้า -> โดยเครื่องบูชาที่โปรดปรานที่สุด คือพระเยซู พระเจ้าพอพระทัยและยกบาปแล้ว
2. มโนธรรม -> มีสันติสุข เพราะพระโลหิต ในใจจึงไม่มีสิ่งฟ้องร้องว่าบาปได้อีกต่อไป
3. ซาตาน -> ถ้าพระเจ้าไม่กล่าวโทษแล้ว และมโนธรรมถูกจัดการ ซาตานก็ทำอะไรไม่ได้อีก

กลับมาเรื่องประหลาดก่อน … พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่า Sin เกิดก่อน Law
แสดงว่า ถึงจะไม่ถือว่ามี แต่มันก็มีอยู่ก่อน? เพราะอะไร?

พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เหมือนหุ่นยนต์ ให้ถูกบังคับทำอย่างที่พระเจ้าต้องการทุกอย่าง
พระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาให้มี Free Will หรืออำนาจในการเลือก การตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
ถ้าคิดตาม Logic ทั่วไปคือ อาดัมมีสิทธิ์เลือก
A. ดี (ไม่บาป)
B. ชั่ว (บาป)
ตามหลักคณิตศาสตร์ของ Probability หรือ ความน่าจะเป็นนั้น หากมี 2 ตัวเลือก ไม่มีทางที่การสุ่มจะเกิดขึ้นเป็น A อย่างเดียว จะต้องมี B ด้วยอย่างแน่นอน นี่คือความหมายของคำว่า "บาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อน" เพราะมี Free Will จะต้องมีบาป! ยังไงซะ B ต้องเกิด

ถ้างั้น พระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่า ยังไงซะ มนุษย์ก็มีโอกาสเลือกผิด พระเจ้าจะสร้างมนุษย์มาทำบาปให้ถูกลงโทษทำไม?

พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้ทำบาป แต่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้ "เชื่อฟัง" เพื่อที่มนุษย์จะเลือกชอยส์ A และมนุษย์ A นั้น คือมนุษย์ที่เลือก "ตามน้ำพระทัย" ของพระเจ้า (1Co 15:48)

เหตุผลที่ทุกอย่างเกิดขึ้นในโลก ก็เพราะความรักของพระเจ้า  ความรักนี้ "เชื่อในส่วนดีอยู่เสมอ" พระองค์เองเชื่อว่ามนุษย์ที่เลือกพลาด ก็ยังมีส่วนที่จะเลือก A เหมือนกัน … ความรักของมนุษย์จะแสดงออกโดยการเชื่อฟังพระเจ้า การเชื่อฟังอยู่ในกฎของความรัก!

"ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา" [John 14:23]

"ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้า
ก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
" [1John 2:5 ]

ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่าง เพื่อให้เห็นว่า การกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยพึ่งพระเจ้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: