Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

One Thing the Devil Cannot Do – สิ่งหนึ่งที่มารทำไม่ได้

on March 8, 2007

มารซาตาน สามารถทำสิ่งต่างๆ หลายอย่างได้ มันทำการอัศจรรย์ให้คนพิศวง มันครอบครอง ควบคุมคนได้ มันพูดภาษาแปลกๆ ได้ และเลียนแบบวิธีการของพระเจ้าได้หลายอย่าง 
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งซาตานทำไม่ได้ และไม่มีวันได้ คือ … "รัก"
 
ในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง ในวันสุดท้ายของยุคเก่า Matthew 24 กล่าวว่า "ประชาชาติต่อประชาชาติจะต่อสู้กัน …  คราวนั้นคนเป็นอันมากจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน … ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงไป " คุณสมบัติแห่งยุคสุดท้ายคือ "ความรักเสื่อมถอย"
 
พระลักษณะของพระเจ้า มีหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์ ความประเสริฐ ความชอบธรรม ความดีงาม ความสัตย์จริง ความสัพพัญญู (รอบรู้ทุกสิ่ง) ความยุติธรรม ฯลฯ
แต่ความรัก ไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์ "เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรัก" (1 John 4:8)
ความรัก คือ สิ่งที่พระองค์เป็น ไม่ใช่เพียงลักษณะหนึ่ง และความรักของพระเจ้า ทำให้พระองค์มีพระลักษณะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น และพระเจ้าจะไม่เป็นพระองค์เองไม่ได้ () พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง และจะยังเป็นความรักเรื่อยไปจนนิรันดร์กาล เพราะ "พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล " (Hebrew 13:8)
 
พระนามหนึ่งของพระเจ้า คือ นามว่า "เราเป็น"
ซึ่งคำว่า เยโฮวาห์ นามของพระเจ้าที่เราเรียกกัน ผันมาจากตัวอักษรฮีบรูคำว่า Y H W H
เมื่อครั้งที่โมเสส (ผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดง) กล้าถามพระเจ้าว่าชื่ออะไร
พระเจ้าตอบว่า "I am who I am" หรือ "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" (אהיה אשר אהיה)
 
ซาตานกล่าวว่า "ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด " (Isaiah 14:13-14)
 
ตรงกันข้าม พระเจ้าของเรา กลับไม่ยึดถือฐานะที่สูงส่งของพระองค์ แต่ถ่อมพระทัยลงต่ำเพื่อรับสภาพมนุษย์ และยอมถูกเข้าใจผิด ยอมถูกถ่มน้ำลายใส่ ถูกเฆี่ยนตี และยอมแม้กระทั่งสละชีวิตตัวเอง เพื่อบาปของมนุษย์อย่างเรา ที่ควรจะได้รับการลงโทษจากความผิดทั้งหลายซึ่งได้ทำนั้น ตกแก่พระองค์เอง … สิ่งที่เกิดทั้งหมดนี้ ก็เพราะสิ่งที่พระองค์เป็น คือ
 
 
"ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก " (Lam 3:22-23)
 
นี่คือสิ่งที่ซาตานทำไม่ได้
 
ขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายแห่งยุคเก่า สิ่งซึ่งจะช่วยให้เราพ้นจากความชั่วร้ายดังข้อพระคำที่ว่า "่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด " ก็คือ ความรัก … ในเมื่อพระเยซูเป็นความรัก จงเข้าใกล้พระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่า "เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย "
 
การที่พระเยซูตรัสว่า "บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา " (Matt 11:28) ในภาษาไทย คำว่า "หายเหนื่อยเป็นสุข" ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "I will give you rest" หรือการพักสงบ นั่นเอง
 
การพักสงบจากภาระหนักนั้น คือ หนทางแห่งกางเขน ความสุภาพ อ่อนน้อม ก็เป็นส่วนของความรัก … และหนทางแห่งกางเขน คือ ความรัก และเป็นความรักที่จำนำไปสู่ศักดิ์ศรี เกียรติ ดังที่พระเยซูได้รับการเชิดชู เมื่อฟื้นขึ้นจากความตาย ประทับเบื้องขวาแห่งบัลลังก์บนสรวงสวรรค์ … เมื่อเราพักสงบในความรัก อดทนต่อทุกอย่างได้ มันจะนำเราไปสู่สง่าราศีเช่นกัน
 
อย่าวุ่นวายกับภาระหนักจนไม่มีเวลาพักสงบในพระเจ้า ความรักอันสมบูรณ์อยู่ในพระองค์ เมื่อความรักของพระเจ้าได้เติมเต็มชีวิตของเรา ทุกอย่างจะมีสันติสุข ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับความวุ่นวายแห่งชีวิตที่เคยมีอีกต่อไป … พระเจ้ารอเราเสมอ ถ้าปล่อยให้พระองค์รออยู่เนิ่นนาน มันอาจจะสายไป เพราะวันเหล่านั้นใกล้เข้ามาแล้ว
 
ข้าพเจ้ากระทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ทุกสิ่งที่กระทำโดยปราศจากความรักนั้น ล้วนไม่มีค่าอะไรเลย

Advertisements

One response to “One Thing the Devil Cannot Do – สิ่งหนึ่งที่มารทำไม่ได้

  1. Phakorn says:

    ขอบคุณพระเจ้า….เป็นข้อความที่คมคายและน่าสนใจมากๆ (ฮี่ๆๆๆๆ…มีแผน) เดี๋ยวขอไปลงเป็นบทความอีกครั้งนะคะ (ได้มะๆ งานพระเจ้านี่…..เจ้าของอนุมัติชัวร์ๆ 55555…มัดมือชก) ^_^;  แล้วจะแวะมาหาอ่านบ่อยๆ ….พระเจ้าอวยพรนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: