Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Matter of Good News – สาระของข่าวประเสริฐ

on February 19, 2007

แรกเริ่มเดิมทีนั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงอยู่ในความสงบสุข เต็มไปด้วยสิ่งดีงาม ความอุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งแผ่นดิน มนุษย์เองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
 
แต่แล้วเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ทำบาปมากมาย ความสัมพันธ์ที่เคยสนิทสนมกับพระเจ้านั้น เปลี่ยนเป็นความกลัว เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และดีงามล้ำเลิศ เมื่อมนุษย์ไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้า เลยทำสิ่งที่เลวร้ายมากขึ้น รบรา ฆ่าฟัน เอาเปรียบกัน ลัก ฆ่า ทำลาย ล่วงประเวณี โลภ หลง ฯลฯ ทำความชั่วร้ายทั้งสิ้นที่พึงคิดได้
 
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ยุติธรรม ทนดูการอธรรมแสนชั่วช้าไม่ได้ มันขัดกับลักษณะของพระองค์ เมื่อมนุษย์ทำสิ่งไม่ดี จำเป็นต้องมีการลงโทษเกิดขึ้น เปรียบเสมือนคำสาปแช่ง ผลที่ตามมาคือ การเสื่อมถอยของสิ่งต่างๆ จึงเกิดขึ้น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย และในที่สุด ร่างกายและชีวิตก็เสื่อมสลายตามกาลเวลาและประสบกับความตายในที่สุด เรียกได้ว่า ความตายเกิดขึ้น เพราะความบาปของมนุษย์
 
แท้จริงแล้ว พระเจ้ามีความรักต่อมนุษย์ไม่เคยหยุด และได้ช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการทำผิดบาปอยู่เสมอ แต่ความดีและความสุภาพอ่อนโยนของพระเจ้า ทำให้พระองค์ไม่เคยบังคับ หรือฝืนใจใครเหมือนดังหุ่นยนต์ แต่ให้อิสระในการเลือก และมอบการตัดสินใจต่างๆ ให้กับมนุษย์ตลอดมา เพราะมนุษย์คือการทรงสร้างชั้นยอด คือ มีความคิดจิตใจที่จะเลือกเดิน
 
เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่มนุษย์เลือกกระทำ ล้วนไปในทางไม่ดี ทำผิดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก และหนักขึ้นเรื่อยๆ ปฎิเสธความชอบธรรมของพระเจ้าเรื่อยมา จนเป็นความเคยชิน ราวกับว่าพระเจ้าไม่มีตัวตน และไม่มีจริง มนุษย์รุ่นต่อๆ มา จึงไม่รู้จักพระเจ้าไปด้วย แต่ทว่าสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ สิ่งสวยงามตามธรรมชาติ ความเป็นระบบระเบียบของจักรวาง กลไกต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ฯลฯ ต่างก็เป็นพยานและฟ้องในตัวเองว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เอง หากแต่มีผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือมนุษย์ขึ้นไป ดำรงอยู่ตลอดเวลา
 
ทุกอย่างบนโลกใบนี้ พระเจ้ารับรู้ถึงความเป็นไปทุกอย่าง พระองค์ยิ่งใหญ่แม้กระทั่งรู้ความคิดจิตใจของมนุษย์ และการอธรรมทุกอย่าง วันหนึ่งจะได้รับการลงโทษ ถึงแม้ผลกรรมตามไม่ทันในโลกนี้ เมื่อเขาจบชีวิตจากโลกนี้ไปแล้ว วิญญาณของเขาจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้า เพื่อรับการพิพากษาให้สมกับสิ่งต่างๆ ตามการกระทำของเขา ไม่ว่าดีหรือชั่ว
 
ทั้งๆ ที่มนุษย์พยายามกำหนดกฎศีลธรรมต่างๆ เพื่อวัดความดีของตนเอง แต่พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถทำตามมาตรฐานความดีของพระเจ้าได้พอ ที่จะรอดจากบัลลังก์การพิพากษา เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ ทั้งที่พระองค์เองปรารถนาให้แผ่นดินนั้นเป็นที่อยู่อันสงบสุขของมนุษย์ พระองค์ใส่ใจมนุษย์ แม้จะรับรู้ว่าพวกเราทุกคนอ่อนกำลังที่จะเอาชนะความชั่วร้ายในจิตใจได้ด้วยตัวเอง
 
แต่ด้วความรัก ความเมตตาอันมากมายที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ พระเจ้าจึงได้ประทานพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ในเวลาอันเหมาะสม เพื่อรับการลงโทษ คำแช่งสาปทั้งหลายที่มนุษย์ควรได้รับแทนหมดทั้งสิ้น โดยที่พระเยซูเองไม่เคยกระทำบาปหรือสมควรถูกนำไปตรึงกางเขนเลย แต่นี่เป็นแผนการของพระเจ้า ที่จะเสียสละพรชนม์ เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้ชีวิตใหม่
 
พระคัมภีร์ คือ หนังสือที่พระเจ้าเลือกใช้คนของพระองค์บนโลกใบนี้ บันทึกเรื่องราวความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน กล่าวว่า "มารมาลักฆ่า ทำลาย แต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตที่บริบูรณ์ และมาเพื่อทำลายกิจการของมาร" และกล่าวอีกว่า "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์"
 
พระเยซูเปรียบเสมือนคนกลาง ที่ทำให้เราทั้งหลายได้คืนดีกับพระเจ้าอย่างปราศจากความกลัว เปรียบเหมือนเป็นค่าไถ่ของมนุษย์ พระเยซูแบกรับความเจ็บปวดแห่งการลงโทษ ไว้ด้วยรอยแผลเฆี่ยนของพระองค์เอง ซึ่งรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ต่างๆนานับประการไว้ด้วย และแม้กระทั่งความตาย พระเยซูก็รับแทนเราไว้ที่ไม้กางเขนแล้วด้วย พระองค์ถูกฝังไว้ แล้วเป็นขึ้นมาในวันที่ 3 ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า แปลว่าไม่มีสิ่งใดจะชนะพระเยซูได้เลย แม้แต่ความตาย แสดงให้เห็นว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่มาก ที่จะให้ชีวิตใหม่กับใครซักคน
 
หากเราต้องการพ้นโทษและมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเยซูในสวรรค์ เพียงแต่เรายอมกลับใจจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงที่เราเคยทำผิดพลาดมา สารภาพกับพระองค์ พระเจ้าพร้อมให้อภัยเราเสมอ ไม่ว่าบาปนั้นจะหนักหนามาเท่าใด พระเยซูรับทุกอย่างไปหมดแล้ว เราไม่ต้องรอวันรับชะตาเลวของเราเอง ให้เราร้องเชิญพระเยซู ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้เป็นไปในทางที่พระเจ้าพอพระทัย พระเจ้าผู้รักเรา จะประทานพระเยซูเข้ามาในชีวิต เพื่อเป็นกำลังและเรี่ยวแรง ช่วยให้เราเอาชนะความผิดบาปทั้งปวง
 
เมื่อเราต้อนรับพระเยซูแล้ว พระองค์จะเป็นเพื่อน เป็นครู เป็นคนรัก ที่อยู่กับเราเสมอไป เราสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกที่ ไม่ต้องใช้คำสวยหรู พระองค์รู้ทุกสิ่ง และพร้อมให้ความช่วยเหลือตามที่เราทูลขอพระองค์ตลอดเวลา พระคัมภีร์กล่าวว่า "สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำได้" ไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่ายากและใหญ่สำหรับพระเจ้า
 
เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนี้ ไม่เป็นเพียงตำนาน เรื่องเล่า หรือความเชื่อทางศาสนา เพราะสิ่งเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์จากผู้เชื่อทั่วโลกว่าแท้จริงแล้ว พระเยซูยังทรงพระชนม์ เหมือนเดิม วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ สิ่งที่พระเยซูเคยกระทำเมื่อ 2000 ปีก่อน ยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน พระองค์ยังเป็นพระเจ้าผู้รักษาโรค ที่ทำให้คนตาบอดมองเห็น คนเป็นง่อยเดินได้ คนพิการได้รับการรักษา คนเป็นเอดส์ก็หายมาแล้ว คนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย ก็หาเนื้อร้ายไม่พบ คนป่วย คนไม่สมประกอบ พระเจ้าอภัยโทษบาปให้หมดแล้ว เพื่อร่างกายและชีวิตของเรา จะกลับสู่สภาพแห่งความบริบูรณ์ที่พระเจ้าสร้างเรามาแต่แรก
 
หากท่านกำลังค้นหาว่าท่านเกิดมาเพื่ออะไร ชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ตายแล้วจะไปไหน ถ้าท่านยังไม่พบคำตอบ ขอเชิญท่านมาหาพระเยซู พระองค์มีทางออก และเมื่อท่านพบพระเยซูแล้ว ชีวิตของท่านจะมีความหมาย อย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลย เพราะพระเจ้าเป็นความรัก … สุดยอดแห่งความรัก

Advertisements

One response to “Matter of Good News – สาระของข่าวประเสริฐ

  1. tom says:

    เอเมน… พระผู้สร้าง ผู้ช่วยให้รอด รักของพระองค์ลูกขอน้อมรับสุดใจ
     
    คิดถึงท่านพี่ค้าบ ว่าง ๆ ออนคุยกันเนอะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: