Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของพระเยซู – My life is in the Lord

on October 17, 2006

ตอบคำถามชาวโลก – Answers to You, friend of this world.

คำถาม: ทำไมเธอถึงไม่คิดจะหาความก้าวหน้าในชีวิต? การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้มีวิสัยทัศน์ และประสบความสำเร็จในชีวิตนะ. เธอจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่รู้จักเรียนรู้

เราเลือกจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น (จะตอบด้วยความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าไม่รู้ แต่ตอบจากใจ) เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา เราได้ทิ้งความฝันของตัวเองหมดแล้ว จุดมุ่งหมายในชีวิตที่เคยค้นพบ สิ่งต่างๆ ที่เคยอยากจะประสบความสำเร็จ ชื่อเสียง เงินทอง ความก้าวหน้า ธุรกิจ ฯลฯ มันถูกทำลายโดยพระวจนะของพระเจ้า จนไม่เหลืออีกแล้ว เราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอีกแล้ว แต่เราเกิดมาเพื่อให้พระเจ้ามีชีวิตอยู่ในเรา ถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระองค์ ไม่ใช่ด้วยตัวเราเอง และเดินไปตามที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น

"แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา…เพราะความปรีดี จึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้น" [Matt 13:44] แผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่ตรงหน้าเหมือนขุมทรัพย์ โลกนี้ เป็นที่อาศัยเพียงชั่วคราว การสละสิ่งสารพัดที่มีอยู่ทั้งโลก เพื่อแลกกับการที่วันหนึ่งจะได้นั่งอยู่ในพระสิริของพระองค์ ในอาณาจักรที่จะยั่งยืนเป็นนิตย์ คุ้มค่ากว่ากันเกินจะบรรยาย

"ถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา" [Matt 16:26] ชีวิตคริสเตียน ถ้ามองด้วยสติปัญญาของมนุษย์ มันก็เป็นเพียงเรื่องโง่ๆ เรื่องหนึ่ง แต่ด้วยความเชื่อ สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ มันคือความจริงทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แผ่นดินสวรรค์, โลกหน้า, ชีวิตนิรันดร์ ฯลฯ หากมันเป็นเพียงสิ่งโกหก ทำไมคริสเตียนทุกยุคสมัย จึงยอมตายเพื่อแลกกับการปฎิเสธพระเยซู?

เพื่อนไม่ผิดหรอกที่ถามอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ เราก็ยังไขว่คว้าอนาคต อย่างหนุ่มสาวทั่วไป ที่รักความก้าวหน้า วิ่งไล่ล่าความฝันกับธุรกิจ อยากยืนอยู่บนความสำเร็จของตัวเอง โดยส่วนตัว ยังคิดไม่ถึงด้วยว่าจะมีวันนี้ วันที่ "สามารถ" ทิ้งเป้าหมายสูงสุด และเปลี่ยนจุดยืนในชีวิตได้มากมาย ขอบคุณพระเจ้าที่เรียกลูกออกมาจากโลก ลูกเชื่อว่าพระองค์จะช่วยให้ลูกไปถึงสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้ในวันนั้นได้

มนุษย์เราอาจใช้เวลาอยู่กับการแสวงหา พัฒนาความรู้ ความสามารถบนโลกนี้ ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพให้ดี แต่พระคัมภีร์ปรารถนาให้ลูกพระเจ้าทุกคน ฝึกฝนจิตวิญญาณมากกว่ากาย (1 Tim 4:8) เพราะเรื่องของจิตใจสำคัญยิ่งกว่าชีวิตที่วันนึงต้องตายไปบนโลกใบนี้ ด้วยว่าจิตวิญญาณจะยังคงอยู่นิรันดร์ ไม่นรก ก็สวรรค์ ที่ใดที่หนึ่ง

บางครั้ง ความรัก ความชอบ ความฝัน ส่วนตัว ทำให้เราอยู่ใต้อำนาจของสิ่งนั้น โหยหา และปรารถนาจะตอบสนองตัวเองด้วยการอยู่กับมัน "ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย" [1 Corin 6:12] เมื่อไหร่ที่เราถูกควบคุมสิ่งที่ต้องการ มันคือรูปเคารพ และจะเกิดช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าเสมอ

ปัญญาที่เราควรแสวงหา ไม่ใช่ตามมาตรฐานของมนุษย์ "เรากล่าวถึงเรื่องปัญญา…แต่มิใช่เรื่องปัญญาของยุคนี้ หรือเรื่องปัญญา…ในยุคนี้ ซึ่งจะเสื่อมสูญไป" [1 Corin 2:6] ไม่ใช่ทุกความคิดของมนุษย์จะเป็นประโยชน์เสมอไป "เพราะว่าปัญญาของโลกนี้ เป็นความโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้า" [1 Corin 3:19]

ขอฤทธิ์อำนาจความรักของพระเจ้า ช่วยเปิดตาฝ่ายวิญญาณเพื่อนๆ ทุกคน ที่อยู่ในวังวนของคำถามที่ว่า "ชีวิตเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร?" และตั้งความหวังของตนขึ้นมาโดยปราศจากพระเจ้า ให้ได้รู้จักกับพระเยซู ผู้เป็นคำตอบทุกอย่างของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งปวง เราเกิดมาทำไม และสุดท้ายแล้ว ชีวิตจะลงเอยอย่างไร พระเจ้ามีความรักอันยิ่งใหญ่เสมอ ขอกำแพงที่ปิดตาพวกเขาพังทลายลง ในพระนามพระเยซู อาเมน และ อาเมน

"อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์" [1 John 2:15-17]

I’m not perfect now but God call me to be perfect by His grace, not my own.
==================================================

Question: Why don’t you want to seeking an achievement of life? Learning new things makes you got visions & success. You cannot change yourself without learning. The heart of "Success" is "Change". Stay Foolish!!

Yep, I choose to learn about Jesus to know Him more. (I don’t know it’s spiritual haughty or not but it’s from my heart) 2 years ago, I have left my all dreams already. The purpose for living that I ever covered, succession, having a fame, foundation on richness, progess of biz, etc… It’s all broken down & lost by the Word. I was not born to that thing anymore but for God who live in me. I keep being changed by Jesus, walk along the way of His will, not mine.

[Matt 13:44] Heavenly kingdom is in front of me now. This world is a moment & temporary. Certainly, It’s worthy to leave all things & abide in the glorious place forever. Unexplainable gain.

[Matt 16:26] If we are judged by the wisdom of this world, christian life is just a FOOL. Only by faith, God’s promises is absulutely true. No matter what heavenly place, next world, immortal life, etc. How’s it a lie, christians in every generations could die for, to refuse denial of JESUS.

You are not wrong to asked me this. Unless God revealed himself to me, I still chase the future such a young who like going forth, catch the dream of biz, plz to be in my succession. I never think to have this time that "could" throw out my highest destination & change many living points. Thank Jesus who calls me out of world. I believe that You help me to reach that day of salvation.

Men may spend their time with seeking, training knowledges & abilities, taking care health. The Word says that it’s better to train our spirits (1 Tim 4:8). Cuz the mind is more important than the mortal body, spirit continues forever, in heaven or hell, somewhere.

We may be under of authority of our favours, such as own pleasure & dream, boy/girlfriend, and desire to spend life with that. [1 Corin 6:12] Whenever we are controlled, it’s always an idol which transverse us from presence of God.

[1 Corin 2:6] The wisdom of God is not such as human standard. [1 Corin 3:19]

Let’s say Amen for opening the eyes of my friends who are realizing "What are we living for in this world?" to meet Jesus, who is the key of our life, the answer of all creatures. Let’s shout to the stronghold that "be broken" in the name of Jesus.

Advertisements

3 responses to “ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของพระเยซู – My life is in the Lord

 1. Amon says:

  อ่านแล้วหนุนใจ ในการเดินกับพระเจ้าจริงๆค่ะ 
  อยากให้ทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกนะค่ะ
  พระเจ้าอวยพระพรจ้า…

 2. XuS says:

  I Understand. I Had to Accept God again 3/4 years Ago.
  My Life was so difficult and Hard, And He gave me Love and streinght for Fight to be better.
  I\’m Not Perfect But i Try to be Perfect with All my Heart.
  And i had to leave on the way a lot of stuffs, Dreams… But i know i left them for a better life in Jeshua.
   
  And yes. I\’m so thankful to Him, so i wanna learn about Him for walk in His ways. ((Is this Spiritual haughty??))
   
  Well….. why i hav to Write a lot here???  Poor me Poor me ( -_-")
   
  Shalom
   
  -XuS- 

 3. Popsy says:

  I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. [Gal 2:20]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: