Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Humility – ความถ่อมใจ

on September 21, 2006
Humility

ขณะที่พระเยซูล้างเท้าสาวก จนกระทั่งมาถึงเปโตร จะไม่ยอมให้ล้าง แต่พระเยซูบอกว่าถ้าไม่ให้ล้าง ก็มีส่วนในพระองค์ไม่ได้ เปโตรจึงทูลว่า "พระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วย" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีก ล้างแต่เท้าเท่านั้น เพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว"

มีสิ่งพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นในเหตุการณ์ เคยสงสัยว่าทำไมคำสนทนาช่วงนี้แปลกๆ ไม่เคยเข้าใจ … แต่เห็นสิ่งพิเศษอย่างนึง?

IMAGE

เท้าเป็นสิ่งสกปรกที่สุดของคนเรา ยิ่งคนไทย จะเห็นว่าเป็นของต่ำมาก ถ้าใครยกเท้าให้ เป็นเรื่องแน่นอน แต่ขณะที่พระองค์ล้างเท้า มันมีความหมายพิเศษมาก พระเยซู พระองค์อยากจะบอกเราทั้งหลายว่า สิ่งที่เราคิดว่ามันต่ำ มันแย่ที่สุดในชีวิตเราแต่ละคน พระองค์ก็ทรงรับได้ เรื่องโสโครก โสมม เบื้องลึกในใจที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่อยากให้ใครรู้ พระองค์ก็ยังยอมลดตัวลงต่ำเพื่อเรา พระโลหิตของพระเยซูที่ไหลก็เพื่อความบาป บาปที่สุดนั้นก็ยังจะสะอาดหมดจด … ในการล้างเท้าไม่ได้มีเพียงแค่ความถ่อมใจ หากแต่ความหมายของการล้างเท้านั้น ความรักเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราอย่างที่สุด ความรักที่ทำให้พระองค์อดทนเราได้นาน ไม่จดจำความผิด เชื่อในส่วนดีของเราอยู่เสมอ

ตั้งแต่ที่พระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ยอมต่ำตั้งแต่วินาทีแรก พระองค์ประสูติในคอกสัตว์ ไม่มีห้องดีๆ สำหรับพระองค์ พระเยซูอยู่บ้านไม่ได้ใหญ่โต เมื่อมีคนจะมาแต่งตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์ มีอำนาจ พระองค์ก็ปฎิเสธ ยอมสละเกียรติและความสง่างามของตัวเอง ลงมารับใช้ ให้มนุษย์โขลกสับ และวิธีการนี้ ทำให้พระองค์ไม่เคยอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าตรงๆ ซักครั้งเดียว จนกระทั่งความมรณาที่กางเขน … ในโลกใบนี้ ไม่มีสิ่งใดเป็นของพระองค์เลย บ้านก็ไม่มี กระทั่งหลุมฝังศพยังต้องยืมคนอื่น

พระเยซูวางแบบอย่างไว้ให้แก่เราในความถ่อมใจดังนี้

1. พระเยซู – ไม่ทำตามใจตัวเอง แต่หากตามพระบิดา (John 5:30) "เรามิได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา";
คริสเตียน – ไม่ทำตามเนื้อหนัง แต่ตามใจพระเจ้า (2 Corin 5:15); "พระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย"

2. พระเยซู – ไม่อวดอ้าง หรือเป็นพยานให้แก่ตัวเอง (John 5:31) "ถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเอง คำพยานของเราก็ไม่จริง"
คริสเตียน – ใครจะเข้าใจหรือมองเราในแง่ดูถูกแค่ไหน ไม่ต้องสนใจ พระเจ้าเข้าใจและอยู่เหนือทุกสิ่ง (Phil 4:6) อธิษฐานเผื่อด้วย…ข้อนี้ยังพลาดบ่อย

3. พระเยซู – ยอมเป็นคนต่ำ ทำสิ่งที่ต่ำต้อย และน่าดูถูกสำหรับคนทั่วไป (John 13 – ล้างเท้า)
คริสเตียน – (Romans 12:10, 16) "จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว … อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ"

นอกจากนี้ ในหนังสือ 2 Sam 6:22 กษัตริย์ดาวิดที่เชิดชูของประชาชน กล่าวว่า "เราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีก ให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำ" … ความถ่อมใจ เป็นการลดความสำคัญของตัวเองลงไป และไม่ใช่คนเย่อหยิ่งที่ชนะใจคน หากแต่คนใจถ่อม เป็นที่น่ายินดีของคนอื่นและโดยเฉพาะต่อพระเจ้า

การที่เราเป็นคนยอมถ่อมใจให้โลกดูถูก เพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จงภูมิใจเถิด … ความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่ดำเนินในทางของความอธรรม

อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน [Phil 2:3-8]

Crucified laid behind a stone
You lived to die rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me … above all

บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิต [Proverb 22:4]

Advertisements

2 responses to “Humility – ความถ่อมใจ

 1. tom says:

  "…คนสบายไม่ต้องการหมอ  แต่คนป่วยต้องการหมอ  เราไม่ได้มาเพื่อคนที่เห็นว่าตนเองชอบธรรม  แต่มาเพื่อคนที่ท่านเห็นว่านอกรีตให้กลับใจเสียใหม่"
   
  โอ้….พระเจ้าแห่งคนบาปของข้าพระองค์  ความรักของพระองค์มีค่ามากกว่าชีวิตของข้าพระองค์
  พระเจ้าอวยพรคับ

 2. Mai says:

  เนื้อหาดีมากคะ เป็นแรงบันดาลใจจริงๆๆ
  ความถ่อมใจเป็นสิ่งสำคัญของ คริสเตียน จริงๆคะ ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: