Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Boasting & Humility

on September 12, 2006

การโอ้อวด และความถ่อมใจ

เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เขียนเสปซเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง แม้ซักนิดเดียว ไม่เคยมีครั้งใด ที่ปราศจากความขี้โม้ และความเป็นตัวของตัวเอง … ช่วงเวลาที่อยากเขียนเรื่องเหล่านี้ ก็เพื่อเตือนตนเอง ว่าเราเป็นใคร และมีสิ่งใดสมควรพอที่จะอวดกับคนอื่นได้

แม้ชีวิตคริสเตียน เป็นชีวิตที่พ้นจากการกล่าวโทษว่าเราเป็นคนบาป อันเนื่องจากพระเยซูได้ช่วยให้เรารอดพ้นสิ่งนั้นไปแล้ว แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแบกกางเขนทุกวัน นั่นคือ การปฎิเสธวิถีชีวิตของตนเอง (God’s Will, Not Mine) เพราะโดยธรรมชาติบาปของมนุษย์ หรือที่คริสเตียนเรียกมันว่าเนื้อหนัง มนุษย์มีจิตใจเอนเอียงไปในทางบาปเสมอ ในแต่ละวัน เราต้องเข้าใกล้พระเจ้า เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นอย่างพระองค์ หากเราขาดการติดต่อ สื่อสารกับพระเจ้า เพียงแค่เวลาไม่นาน ความเป็นมนุษย์จะสำแดงตัวเองออกมาอย่างแน่นอน และสิ่งที่ตามมาก็คือ การกระทำของความบาป

การโอ้อวด อาจมีพื้นฐานมาจาก ความหยิ่ง และ ความอิจฉา … ความหยิ่ง เกิดจากความภาคภูมิใจของตนเองในสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น ความอิจฉา เกิดจากความรู้สึกต่ำต้อย บกพร่อง โดนดูถูก ซึ่งโดยปกติ มนุษย์จะไม่สามารถรู้ตนเองได้ นอกเสียจากวิญญาณได้เปิดเผยให้รู้ ว่าเราอยู่ในสภาพการณ์เช่นใด

เมื่อเราใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้า เราจะเผชิญกับสถานการณ์แห่งวัตถุนิยม มีการโอ้อวด และการตัดสินคนบนพื้นฐานสิ่งที่เรามองเห็น เช่น ขับรถรุ่นไหน, ใช้โทรศัพท์อะไร, ดูมีเงินหรือเปล่า, เรียนจบอะไร, ทำงานด้านไหน, เงินเดือนเท่าไหร่ ฯลฯ ด้วยความเป็นมนุษย์ เราอาจต้องงัดสิ่งที่เรามีออกมาอวด จนติดนิสัย เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เมื่อเราไม่มี แต่กลัวโดนดูถูก ก็อาจถึงขั้นโกหก ให้ดูว่าฉันมีดีกว่าเธอ เพียงเพื่อจะเป็นที่ยอมรับ และไม่ได้ด้อยกว่าใคร … แต่พระเจ้าคิดอย่างไร? พระเจ้าชอบคนโอ้อวดหรือเปล่า?

ในพระวจนะของพระเจ้า หนังสือยูดา (Jude 16) กล่าวถึงการอธรรมหยาบช้าชนิดหนึ่งว่า "คนเหล่านั้น…คุยอวดเสียงขรม" James 4 กล่าวว่า "การโอ้อวดทุกอย่าง เป็นความชั่ว" เพราะเหตุใด การโอ้อวดจึงเป็นบาป
– James 1:17 "ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดา"
– ใน 2 Corin 3 กล่าวว่า "มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า"
– และ 1 Corin 4 "ผู้ใดเล่า กระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมา ก็เมื่อท่านได้รับมา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย"

วิธีแก้การโอ้อวด คือ การถ่อมใจเหมือนพระเยซู ผ่านทางความสัมพันธ์กับพระเจ้า คิดเหมือนที่พระเยซูคิด โดยเปลี่ยนจากการยกย่องตัวเอง เป็นการขอบพระคุณและสรรเสริญ สิ่งที่พระเจ้ามอบให้แทน และหากไม่มี ก็ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทุกสิ่งที่พระเจ้าจัดสรรเหมาะกับตัวเราแน่นอน
– Romans 12:6 "เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา"
– 2 Corin 9:15 "จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได้"
– Psalm "บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบ บ้างก็เรื่องม้า แต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา"
– 2 Corin 10:17-18 "ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด เพราะคนที่ยกย่องตัวเอง ไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด คนที่น่านับถือนั้น คือคนที่พระเจ้าทรงยกย่อง"
– Matt 23:12 "ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น"

เมื่อครั้งที่เริ่มเขียน Blog เรื่องราวต่างๆ พระเจ้าให้คอนเคปซ์ไว้ 2 ข้อด้วยกันคือ
1. "แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด นอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก" Galatian 6:14
2. "เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆ ในหมู่พวกท่านเลย เว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์ และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน" 1 Corin 2:2

โปรดอวยพรในความอ่อนแอของลูก ที่จะมีกำลัง สามารถอวดพระเจ้าให้ชาวโลกได้เห็นเถิด …..

กษัตริย์ดาวิดกล่าวในหนังสือ Psalm 16 ว่า "นอกเหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย" นี่แหละ สิ่งที่ลูกจะอวดได้ ก็คือ อวดพระเจ้า ผู้เก็บลูกขึ้นมาจากโคลนตม ด้วยว่าตัวลูกไม่มีความดีประการใดอยู่เลย นอกจากพระเจ้าแสนดีที่ลูกมี

Advertisements

One response to “Boasting & Humility

  1. Amorn says:

    ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังตลอดไปนะคับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: