Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

เมฆจาง ฟ้ากระจ่าง

on March 1, 2006
ขอบคุณพระเจ้า ที่เรื่องรบกวนจิตใจ ถูกเอาออกไปจนหมดสิ้น และแล้วการเปิดเผยกับสันติสุข ก็เป็นสิ่งที่ตามมา สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงล้ำลึกในปัญญา "เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญา ยิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์" [1 โครินธ์ 1:25]

การที่ความบาป ถูกเปิดโปง และจะได้รู้ว่าควรระวังเรื่องใดให้มากขึ้นบ้าง เพื่อหมดทั้งชีวิต พระเจ้าจะใช้การได้ทุกส่วน ส่วนเรื่องที่พันพัว พระเจ้าก็จัดการกับแต่ละคน แต่ละเหตุการณ์ และเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกับทุกคนเสมอ ฮาเลลูยา …..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: