Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

คนเปลือยกาย คนตาบอด

on February 24, 2006

คุณเป็นคนตาบอดหรือป่าว? คุณเป็นคนเปลือยกายหรือป่าว?

ตาคุณอาจจะมองเห็นเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่ คุณจึงคิดว่าไม่บอด และไม่ได้เปลือยกาย
แต่ในที่นี้ เราอยากบอกคุณว่า คุณเป็นคนเปลือยเปล่า และตาบอด หากว่าคุณยังไม่รู้จักพระเจ้า!

พระเยซูตรัสว่า "ถ้าพวกท่านตาบอด พวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาป แต่บัดนี้ท่านพูดว่า ‘เรามองเห็น‘ เหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่าน จึงยังมีอยู่" … มีคนมากมายหลายคน แสวงหาสิ่งจะเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง, ชื่อเสียง, ความสำเร็จ, ความรักแบบหนุ่มสาว, ฯลฯ แต่สิ่งเหล่านั้นเติมเท่าไหร่ ชีวิตก็ยังจะกระหายหาต่อไปเรื่อยๆ แม้อาจคิดว่าเจอแล้ว แต่ลึกๆ ก็ยังค้นหาบางอย่างที่ยังไม่เจอ

ผู้ที่คิดว่าตนไม่มีบาป ผู้นั้นก็ลวงตนเอง (1 ยอห์น 1:8) เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป (โรม 3:23) ชาวโลกทั้งหลาย กำลังตาบอดและหลงทาง [หากท่านคิดว่าท่านเป็นคนดี ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเลย นั่นเป็นลักษณะที่แท้จริงของคนตาบอด] พระองค์จึงตรัสว่า "เจ้าไม่รู้ว่า เจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ เราเตือนสติเจ้า ให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่ และซื้อยาทาตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้แลเห็น" พระเยซูเท่านั้น เป็นความจริงที่จะทำให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

พระเยซูตรัสว่า "ผู้ที่มาหาพระองค์ จะหายเหนื่อย และเป็นสุข จะไม่กระหายอีกเลย" เพราะพระเจ้าเป็นคำตอบของชีวิต คำตอบของทุกสรรพสิ่ง ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร … หากมนุษย์คนหนึ่ง เกิดมาไม่รู้จักพระเจ้า ก็เหมือนกับเกิดมาเพื่อตายในวันหนึ่ง ไม่รู้ว่าถูกสร้างมาทำไม ได้แต่เกิดมา โตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็แก่ แต่พระเยซู มาเพื่อช่วยท่าน เพียงท่านกลับใจจากบาป และชีวิตเก่าๆ ที่ทำผิดซ้ำซาก พระองค์จะช่วยให้ตาของท่านมองเห็น และพร้อมจะเปิดเผยในจุดประสงค์ของชีวิตที่ถือกำเนิดมา

 หากท่านคิดว่าท่านเป็นคนดีด้วยการกระทำของตัวเอง … ท่านเตรียมตกนรกได้เลย เพราะไม่มีมนุษย์คนใดทำดีได้จริง โดยไร้บาป และเป็น "ความหยิ่งที่ทำให้ตาบอด"
 หากท่านคิดว่าท่านเป็นคนเลว และรู้ตัวว่าตาบอดอยู่แล้ว … จะมีประโยชน์อันใด ที่จะดำเนินชีวิตไร้แก่นสารต่อไป จงเปิดใจของท่าน ต้อนรับพระองค์ เพื่อจะรับชีวิตที่ถูกสร้างใหม่

 

เพราะพระเยซูมาเพื่อ "ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า" พระองค์พร้อมจะเข้าไปใน  หัวใจของท่าน ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ … ขอให้ท่านทั้งหลาย อย่าละเลยของขวัญ ที่พระเจ้าตั้งไว้ตรงหน้า โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เลย

 

"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข" [มัทธิว 11:28]


"นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น" [วิวรณ์

3:20

Advertisements

One response to “คนเปลือยกาย คนตาบอด

 1. SarahBee says:

  http://www.lordsrecoveryinthailand.org    เวปคริสเตียน
   
  http://www.thaiwebwizard.com/member/praisethelord/images/bible/Book%20List(1).pdf   รายชื่อหนังสือสำหรับคริสเตียน เช่น หนังสือชีวิตคริสตเตียนที่ปกติ,บทเรียนชีวิต,ทำความรู้จักกับชีวิต,พระเจ้ามีจริงหรือ,พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าฯ
   
   
  http://www.lordsrecoveryinthailand.org/wizContent.asp?wizConID=90&txtmMenu_ID=69    ราคาหนังสือ
   
  http://lordsrecoveryinthailand.org/boardlist.asp?txtcat_id=13      พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้า
   
   

  วว.3:14-17 จงเขียนจดหมายถึงทูตของคริสตจักรที่อยู่ในเมืองละโอดีไกอะว่าองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนนั้น ผู้เป็นพยานบุคคลที่สัตย์ซื่อและจริงแท้และเป็นแหล่งกำเนิดแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้ถึงการประพฤติของเจ้าว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่จะให้เจ้าเย็นหรือร้อน. เนื่องจากเจ้าอุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น ดังนั้นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา. เพราะเจ้ากล่าวว่าข้ามั่งมี ข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการอะไรอีก แต่กลับไม่รู้ว่าเจ้านั้นทั้งยากแค้น น่าสังเวช ยากจน ตาบอดและ เปลือยกายอยู่. คำว่า “ละโอดีไกอะ” ในภาษากรีกหมายถึงความเห็นและการตัดสินใจของสามัญชน (หรือวิสุทธิชนธรรมดา). ในด้านที่เป็นเครื่องหมายนั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองละโอดีไกอะเป็นแบบเล็งถึงคริสตจักรที่ฟื้นฟูแล้วตกต่ำไปอีก. หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูคริสตจักรที่ถูกต้องขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 19 ต่อมาอีกไม่ถึงหนึ่งศตวรรษก็มีบางคริสตจักร (คณะพี่น้องเรียกว่าการประชุม) ที่ฟื้นฟูแล้วได้ตกต่ำไปอีก. คริสตจักรที่ฟื้นฟูแล้วได้ตกต่ำนี้ต่างกับคริสตจักรที่ได้ปฏิรูป ซึ่งมีคริสตจักรที่อยู่ในเมืองซัรไดเป็นแบบเล็ง และต่างกับคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูที่ถูกต้อง ซึ่งมีคริสตจักรที่อยู่ในเมืองฟีละเด็ลไฟอะเป็นแบบเล็ง. คริสตจักรนี้จะดำรงอยู่จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา. เมื่อคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูตกต่ำไปอีกก็จะมีสภาพการณ์ที่ไม่เย็นไม่ร้อน (วว.3:15–16). ถ้าว่าตามวิวรณ์ 3:16 วรรคหลังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะคายพวกที่เป็นแต่อุ่นๆ นั้นออกจากปากของพระองค์. เมื่อเรากลายเป็นน้ำที่อุ่นๆ เราก็ไม่เหมาะกับการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกและเราก็จะถูกคายออกมาจากปากของพระองค์. การที่คริสตจักรแห่งการฟื้นฟูได้ตกต่ำไปอีกนั้นพวกเขาต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายที่จะถูกคายออกจากปากขององค์พระผู้เป็นเจ้า นอกเสียจากพวกเขาจะมีการกลับใจ มีใจร้อนรนและแสวงหาประสบการณ์ที่อุดมสมบูรณ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า. การถูกคายออกมาจากปากขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการไม่ได้รับสุขทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นต่อคริสตจักร. องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกในข้อ 17 ว่า “เพราะเจ้ากล่าวว่าข้ามั่งมี ข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แต่กลับไม่รู้ว่าเจ้านั้นทั้งยากแค้น น่าสังเวช ยากจน ตาบอดและเปลือยกายอยู่”. คริสตจักรแห่งการฟื้นฟูที่ตกต่ำไปอีกนั้นได้โอ้อวดความมั่งมีของตน (โดยเฉพาะความรู้ในด้านของหลักธรรม) แต่กลับไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ยากจนในด้านชีวิต ตาบอดมองไม่เห็นและได้เปลือยกายในด้านการประพฤติ. ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นการประชุมของพี่น้องที่ตกต่ำแล้ว เป็นการประชุมที่ยากแค้น น่าสังเวช ยากจน ตาบอดและเปลือยกาย. สาเหตุที่พวกเขายากแค้นก็เนื่องจากพวกเขาเอาแต่โอ้อวดความอุดมสมบูรณ์แห่งความรู้ที่ว่างเปล่าในหลักธรรมของพวกเขา แต่ในความเป็นจริงนั้นพวกเขามีความยากจนอย่างมากในด้านประสบการณ์ที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์. พวกเขาน่าสังเวช เพราะว่าพวกเขาเปลือยกาย ตาบอดและเต็มไปด้วยความอับอายและความมืด. พวกเขาก็มีความยากจนในเรื่องของการประสบการณ์พระคริสต์และความเที่ยงแท้แห่งฝ่ายวิญญาณสำหรับแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า. โดยหลักแล้วพวกเขาเอาแต่คำนึงถึงความรู้ที่ว่างเปล่า แต่กลับไม่คำนึงถึงประสบการณ์ที่มีชีวิตซึ่งมีต่อพระคริสต์. นี่ก็คือความยากจนที่แท้จริง จนทำให้คริสตจักรที่ฟื้นฟูแล้ว แต่กลับตกต่ำไปนั้นกลายเป็นผู้ที่ยากแค้นและน่าสังเวช. ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองละโอดีไกอะไม่เพียงมีความยากจนในด้านความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ ยิ่งกว่านั้นยังได้ตาบอดในด้านของความเที่ยงแท้แห่งฝ่ายวิญญาณอีกด้วย. แม้ว่าเขาจะมีความรู้ในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณบ้าง แต่กลับไม่มีสายตาของฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ชี้ให้เรามองเห็นในข้อ 17 ว่าคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูที่ตกต่ำไปอีกนั้นยังเป็นผู้ที่เปลือยกายด้วย. พวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นความชอบธรรมทางทัศนะภายนอกของเราแล้ว ซึ่งก็เหมือนกับเสื้อคลุมที่ปกคลุมเรา. สิ่งนี้ก็มีไว้เพื่อให้เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า. หลังจากที่เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจากพระคริสต์แล้ว เราจำต้องดำเนินชีวิตอยู่โดยพระคริสต์และดำเนินชีวิตออกซึ่งพระคริสต์ เพื่อพระองค์จะได้กลายเป็นความชอบธรรมที่เป็นทัศนะภายในของเราในฐานะที่เป็นเสื้อคลุมที่งดงามอีกตัวหนึ่งของเรา สำหรับปกปิดการประพฤติในแต่ละวันของเรา. คริสตจักรแห่งการฟื้นฟูที่ตกต่ำไปอีกนั้นเนื่องจากพวกเขาขาดซึ่งประสบการณ์ที่เป็นทัศนะภายในต่อพระคริสต์ ดังนั้น พวกเขาจึงเป็นผู้ที่เปลือยกายในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า.

  โดย / Posted by : ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
  Time : 27/11/2549 8:09:15  IP Address : 58.8.182.***

  “ละโอดีไกอะ” … " ไม่เย็นไม่ร้อน " หากเราเป็นเช่นนี้ พระเจ้าจะทำอย่างไรกับเรา ? วว.3:14-17 …เราใคร่จะให้เจ้าเย็นหรือร้อน. เนื่องจากเจ้าอุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น ดังนั้นเราจะ….คาย….เจ้าออกจากปากของเรา. เพราะเจ้ากล่าวว่า ข้ามั่งมี ข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการอะไรอีก แต่กลับไม่รู้ว่าเจ้านั้นทั้ง ยากแค้น น่าสังเวช ยากจน ตาบอดและ เปลือยกายอยู่. ให้เราดูตัวของเราเองว่าเราเป็นเช่นนี้หรือไม่ – ….. "ยากจน" ….. คือ โอ้อวดความอุดมสมบูรณ์แห่งความรู้ที่ว่างเปล่าในหลักธรรม เป็นผู้ที่ โอ้อวดความมั่งมีของตน (โดยเฉพาะความรู้ในด้านของหลักธรรม) แต่กลับไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ ยากจนในด้านชีวิต ….. ไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ ยากจนในด้านชีวิต ……. ไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ ยากจนในด้านชีวิต – ….. "เปลือยกาย" …. คือ ขาดซึ่ง ประสบการณ์ที่เป็นทัศนะภายในต่อพระคริสต์ หากใช่ เราก็เป็น ผู้ที่เปลือยกาย ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ที่เปลือยกายในสายพระเนตรของพระเจ้า เราต้อง ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระคริสต์ และ ดำเนินชีวิตออกซึ่งพระคริสต์ เป็นเสื้อคลุมที่งดงาม อีกตัวหนึ่งของเรา สำหรับปกปิดการประพฤติในแต่ละวันของเรา.) – …. "ตาบอด" ….. คือผู้ที่มีความรู้ใน เรื่องราวฝ่ายวิญญาณ บ้าง แต่กลับ ไม่มี … สายตาของฝ่ายวิญญาณ… ที่แท้จริง ไม่มี … สายตาของฝ่ายวิญญาณ… ที่แท้จริง ไม่มี … สายตาของฝ่ายวิญญาณ… ที่แท้จริง
   
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: