Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Therefore, desire earnestly to PROPHESY (1)

on February 21, 2006

1 Corinthians 14:39 "เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงตั้งใจปรารถนาการเผยพระวจนะ"

Prophecy เป็น การพยากรณ์ หรือ การเผยพระวจนะ แปลว่า "พูดออกมา" หรือ "การแจ้งล่วงหน้า" ตามหลักพระคัมภีร์ มีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. เป็นข้อความหรือถ้อยคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้า
2. บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการของพระเจ้า
3. เป็นการสำแดงพระราชกิจของพระเจ้าสำหรับมนุษย์

 > ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ Interpreters, Spokesmen, Prophets ซึ่งมีวิธีพื้นฐานอยู่ 2 อย่างที่พระเจ้าตรัสผ่าน ได้แก่ ถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสโดยตรง (เยเรมีห์ 1:7) และ การเผยด้วยการกระทำ (เยเรมีห์ 27:2) ที่มาของการเผยคือพระเจ้าผู้เปิดเผยผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 เปโตร 1:21, 1 โครินธ์ 2:10)

> พระเจ้าเปิดเผยแผนการในอนาคตเพื่อเตรียมคนในแผนการของพระองค์ (อาโมส 3:7) และซาตานก็ลอกเลียนการเผยนี้ผ่านผู้เผยเท็จ เช่น หมอดู, คนทรง, แม่มด, โหร เป็นต้น แต่วิธีการเหล่านี้ ไม่ได้มาจากพระเจ้า (ดู ดาเนียล 2:27-28) ผู้เผยจริงๆ จะเผยเกี่ยวกับพระเยซู (1 โครินธ์ 12:3)

จุดประสงค์ของการเผยพระวจนะ
1. รับรองถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า (อิสยาห์ 41:22)
2. ยืนยันผู้สื่อสารหรือผู้เผยที่มาจากพระเจ้า (เยเรมีห์ 28:9)
3. ให้คำแนะนำแก่ผู้เชื่อ (2 เปโตร 1:19)

กุญแจพื้นฐาน 5 ประการที่จะเข้าใจการตีความพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเผยพระวจนะอย่างเหมาะสม
1. หัวใจของการเผยพื้นฐาน คือ พระเยซู การเผยพระวจนะในไบเบิ้ล ล้วนเกี่ยวกับพระเยซูทั้งสิ้น ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
2. ไบเบิ้ลมีการตีความในตัวเอง เช่น มีการให้สัญลักษณ์และความหมายในตอนนั้น หรือ ความหมายบางสัญลักษณ์อยู่ในหนังสือที่เกี่ยวข้องในไบเบิ้ลเอง เช่น มีคำเผยในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมซึ่งสำเร็จแล้วโดยพระเยซู
3. กฎของการอ้างอิงสองชั้น คือ การเผยพระวจนะนั้นมีความหมายที่เกิดขึ้นทันที และในอนาคต (เช่น เอเสเคียล 28:1-19) เมื่อศึกษาให้ถามตัวเองว่า – ผู้เผยหมายความว่าอย่างไรในเวลานั้น และ – เป็นการเผยสองชั้นสำหรับอนาคตภายหลังหรือไม่
4. สัดส่วนของการเผยพระวจนะ เช่น ขณะที่พระเจ้าเปิดเผยนั้น ผู้เผยจะรู้เพียงบางส่วน ไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน คล้ายกับว่ามีภูเขาหลายลูก ถ้าเราเห็นหลังลูกต่อไปชัด ต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขา (เช่น ลูกา 4:17-20 สำเร็จหลังจากสองพันปี)
5. ธรรมชาติของการเผยอย่างมีเงื่อนไข เช่น พระเจ้าให้ตัวเลือก ถ้ามีการเลือกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ประวัติศาสตร์จะเป็นตามที่เราเลือก เช่น หนังสือโยนาห์ พระเจ้าตรัสว่าถ้าเมืองนีนะเวห์ไม่กลับใจใหม่จะถูกทำลาย

> เมื่อเราอยู่ในที่ประชุมของคริสตจักร หรือในสถานที่ที่ผู้รวมตัวมีความเชื่อในพระเจ้าร่วมกัน จะเกิดความหนาแน่นของการทรงสถิตของพระเจ้า จนอาจเกิดการถ่ายเทของประทานฝ่ายวิญญาณ โดยเฉพาะของประทานในการเผยพระวจนะ ซึ่งจะเสริมสร้างคริสตจักรให้จำเริญยิ่งขึ้น

> ตัวอย่างที่ดีในไบเบิ้ล คือ หนังสือดาเนียล มีการทำนายที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์โลกหลายพันปีจนถึงยุคสุดท้าย และมีสิ่งที่เชื่อมโยงกับหนังสือวิวรณ์ … และเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์จะพบความมหัศจรรย์ของสติปัญญาพระเจ้า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถูกต้องตรงตามคำทำนายทุกอย่างระหว่าง 2 พันปีกว่า ตั้งแต่ยุคของดาเนียล ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จมาของพระเยซู, การกระจายชาวยิวจนกลับมารวมเป็นประเทศอีกครั้ง, การล่มสลายของราชอาณาจักรโรมัน และการกระจายชนชาติเป็นประเทศต่างๆ ในยุโรปปัจจุบัน และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์

>>> ไว้ภาคสองของการเผยพระวจนะ จะกลับมาเล่าการเผยพระวจนะอีกแบบในที่ประชุม และการเผยพระวจนะส่วนตัว ซึ่งเป็นของประทานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยมีของประทานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ถ้อยคำแห่งความรู้  (รู้บางสิ่งบางอย่างที่รู้ไม่ได้ตามธรรมชาติ ผ่านการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์)
ถ้อยคำแห่งสติปัญญา  (เห็นวิธีการ แผนการในการจัดการ วางแผนสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามพระทัยพระเจ้าได้อย่างชาญฉลาด)
การสังเกตุวิญญาณ  (ความสามารถในการแยกแยะฝ่ายวิญญาณ ซึ่งมีหลายระดับย่อยๆ)
ภาษาต่างๆ และการแปลภาษาต่างๆ  (ภาษาที่ผู้ได้รับไม่เคยเรียนรู้มาก่อน และมีใช้อยู่ในโลก)

Advertisements

One response to “Therefore, desire earnestly to PROPHESY (1)

  1. Amon says:

    ไม่ได้อ่านหลายวัน มีความรู้ใหม่ๆเพียบเลย ขอบคุณค่ะ พระเจ้าอวยพระพรนะค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: