Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

คนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้

on February 2, 2006
"ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง  แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้" [โรม 5:7]
"For scarcely for a righteous man will one die; yet perhaps for a good man someone would even dare to die." [Romans 5:7]
 
หากท่านมีโอกาสในวาระสุดท้ายของชีวิต ที่จะต้องตายแทนใครซักคนหนึ่ง โดยที่ท่านเลือกได้ ท่านจะตายเพื่อใคร?
 
ในขณะที่ท่านกำลังสังสรรค์อยู่กับหมู่คนที่รู้จัก ในงานเลี้ยงรื่นเริงแห่งหนึ่ง กลุ่มผู้ก่อการร้าย บุกเข้ามาจับตัวคนทั้งงาน พาไปยังสถานที่ซึ่งไม่สามารถหนีออกมาได้เลย … วันหนึ่ง ผู้ก่อการร้ายถามคนทั้งกลุ่มที่ท่านอยู่ด้วย ให้ส่งตัวคนหนึ่งออกมาเพื่อถูกสังหาร … ท่านมองดูคนเหล่านั้นที่รายล้อมทีละคน คนหนึ่งเคยทำดีกับท่านมาก จนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ส่วนคนอื่นๆ ท่านไม่ได้ผูกพันมาก แม้เคยพูดคุยกันบ้าง และสุดท้าย ท่านหันไปเห็นคนที่จำได้ว่า เป็นคนที่เคยหยาบช้าต่อท่านอย่างรุนแรง … แต่กระนั้น หากท่านตระหนักว่า สามารถสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้อื่น มีใครในนั้นบ้างที่ท่านตายแทนได้?
 
หากมีคนที่ทำร้ายจิตใจท่าน และเขาได้ทำสิ่งเลวร้ายกับท่าน จะมีประโยชน์อะไร ที่ท่านจะตายแทนเขา?
ในโรม 5 กล่าวว่า อาจจะมีคนตายเพื่อช่วยคนดีคนหนึ่ง ก็เป็นได้ … อาจมีมนุษย์หลายคน ที่สามารถสละชีวิตเพื่อคนดีได้ในบางครั้ง โดยเห็นแก่ความดีที่เขาเป็น และเคยกระทำให้ท่านประทับใจ แต่ใครเล่า จะออกมาแล้วบอกว่าขอตายแทนคนนั้น คนที่เคยรังแกข้าพเจ้า คนที่เคยทำเราเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป?
 
เป็นเรื่องน่าตกใจทีเดียว ที่จะมีคนออกมาตายแทนเพื่อคนเลวร้าย แต่ใน โรม 5:8 บอกเราว่า "แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย  คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น  พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" และในข้อที่ 6 บอกว่า "ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง  พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม" โอ้…พี่น้องทั้งหลาย พระเยซู ผู้เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สร้างโลก พระองค์กลับยอมพลีกาย เพื่อตายแทนคนบาปอย่างเราๆ โดยไม่เรียกร้องค่าจ้าง ราคาใดๆ เพียงแค่ต้องการให้มนุษย์ที่ถูกสร้าง กลับใจเสียจากบาป
 
พระองค์รู้ว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ มี Free Will เสรีภาพในการเลือกต่างๆ ขาดกำลังในการปฎิบัติตนเป็นคนดี ในพระคัมภีร์เปิดเผยว่า "ค่าจ้างของความบาปคือความตาย  แต่ของประทานจากพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" พระองค์ได้ตายแทนบาปนั้นแล้ว และความบาปที่เคยปิดกั้นมนุษย์กับฟ้าสวรรค์ ได้เปิดออกแล้ว โดยพระโลหิตของผู้ไม่มีบาป หน้าที่ของเราเพียงแค่กลับใจ และเชื่อ (+เชื่อฟัง) เพื่อการตายของพระองค์ จะเกิดประโยชน์กับมนุษย์ได้ อีกทั้งยังมีหน้าเข้าไปอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อพูดคุย และมีความสัมพันธ์กับผู้สูงสุดได้
 
นี่แหละชีวิตคริสเตียน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยความดี(ที่ไม่ดีจริง)ของเรา แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลก เป็นความจริงตั้งแต่ศาสนายังไม่เกิด กำหนดให้เราเข้าแผ่นดินที่พระองค์ประสงค์ วางแผนไว้ตั้งแต่แรก … ด้วยความเชื่อ ใน 1 ยอห์น 5:4 กล่าวว่า "ใครเล่าชนะโลก ไม่ใช่คนอื่น  คือผู้ที่เชื่อว่า พระเยซู ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง" เพราะผู้ที่เชื่อ ก็ได้รับพระวิญญาณ นับแต่วินาทีแรก เป็นมัดจำ เพื่อวันหนึ่ง ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา เราจะเป็นขึ้นจากกายที่ต้องตายอีกครั้ง
 
เป็นเรื่องง่ายมาก ที่คริสเตียนจะพูดได้ว่า อยากตายแทนเพื่อพระคริสต์ เพราะพระองค์ได้ตายแทนเรา แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออดทนต่อความยากลำบาก โดยเฉพาะการพึ่งพาอาศัยกำลังของตนเอง … พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นชีวิตที่อยู่ในเรา โดยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตอยู่ด้วย "เราเป็นเถาองุ่น  ท่านทั้งหลายเป็นแขนง  ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา  ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก  เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย" [ยอห์น 15:5]
 
พระเจ้าจะยังคงเป็นพระเจ้า ที่มนุษย์เกรงกลัวตัวสั่น ไม่อาจพบปะพูดคุยเป็นส่วนตัวได้ ได้แค่ก้มกราบ เซ่นไหว้ด้วยเครื่องสังเวย ถ้าพระองค์ไม่มีความรัก แต่ "พระเจ้า เป็น ความรัก" [1 ยอห์น 4:16] และความรักนี้เอง ที่เปลี่ยนโลกและสวรรค์ พระเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกนี้ให้ไม่ได้ พระองค์เป็นเพื่อนแท้ ด้วยความรักแท้ … และรักแท้ได้พิสูจน์แล้ว ที่ไม้กางเขน พระองค์ตายแทนคนบาปอย่างเรา!
 
Advertisements

5 responses to “คนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้

 1. Maple says:

  แน่ทีเดียวที่หลายครั้งเราก็ลืมตระหนักในสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไป หากเราได้สนใจและเปิดใจกับความรักนั้นดูสักนิด เราจะรู้เลยว่า เพราะความรักที่แท้จริงนั้นเราไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงในความรักที่บริสุทธิ์นั้นได้เลย
  (ยน13:6)เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราจึงทรงสร้างโลก เพราะรักเราเราจึงมีพระฉายที่เหมือนพระองค์
  เพราะรักเราแม้ว่ามนุษย์คู่แรกจะทำบาป และเรามีเชื้อสายของความบาปนั้น แต่พระองค์ก็ส่งคนที่รักที่สุดเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความบาปนั้น และกลับสู่พระฉายของพระองค์…นู๋รักพระเจ้า Thank God for Everthing..God Bless You.

 2. เจนจัง says:

  ขอบคุณค่ะพี่ป็อปสำหรับข้อความหนุนใจในเสปคของเจน  ก็จะพยายามต่อไป  เพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้า

 3. P!per-P!py says:

  วันนี้ไปป์ขอบคุณพระเจ้า…..
  วันนี้พระเจ้าสอนอะไรหลายอย่าง
  วันนี้ไปป์ขอบคุณพระเจ้า…..
  วันนี้พระเจ้าบอกอะไรหลายสิ่ง
  วันนี้ไปป์ขอบคุณพระเจ้า…..
  วันนี้พระเจ้าทำให้รู้จักหลายคนดีมากขึ้น
  วันนี้ไปป์ขอบคุณพระเจ้า…..
  วันนี้พระเจ้าทำให้เปลี่ยนท่าทีภายในหลายเรื่อง
  วันนี้ไปป์ขอบคุณพระเจ้า…..
  วันนี้ขอบคุณพระองค์ในทุกกรณี
   
   

 4. Sarun says:

  เจอ spaces ฝ่ายวิญญาณเข้าแล้วสิ…แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์  

 5. Mint says:

  Pop, Thank you  so much for the word of God. It\’s such a blessing! I have a hard time here but, I will TRUST HIM. I know that He will help me as he always had been.
   
  In Christ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: